Re: Agilitypaneeli


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti Rataprofiilit , Maaliskuun 26, 2016 kello: 16:43:28
----------------------------------------------------------------------

Re: Agilitypaneeli

Vastineena juttuun: Re: Agilitypaneeli, jonka kirjoitti: nopeuden vertaaminen , Maaliskuun 25, 2016 kello: 13:59:11:

nopeuden vertaaminen kirjoitti:
» Miten nopeutta voidaan vertailla? Vain ja ainoastaan samalla radalla, samalla alustalla juostut nopeudet ovat vertailukelpoisia. Rataprofiililla on valtava merkitys etenemiin. Joten mitään nopeuteen perustuvaa karsintaa/osallistumisoikeutta en kannata.

» Kunnon suorat radalla, niin johan saadaan hyviä etenemiä :-)

Rataprofiileilla on ehdottomasti suuri vaikutus nopeuksiin. Nopeutta painottavien ajatuksien kannalta kyse ei tosin ole yksinomaan ongelmasta vaan myös ominaisuudesta. Pitkään Suomessa suosittiin kansainvälisessä vertailussa tarkastelemalla erittäin kiemuraisia ratoja, joissa koiran hallinta väärien esteiden välissä ylikorostui. Parina viime vuonna maailmanmestaruudet on lähes järjestelmällisesti ratkottu radoilla, joilla on pitänyt mennä kovaa ja haaste on tullut ohjaajan kyvystä rytmittää vauhtia oikein. Nopeuden ihannoiminen rataprofiileissa olisi omiaan viemään ratoja yleisesti vauhdikkaampaan suuntaan ja siten lisäämään etenemisen ja kovassa vauhdissa tehtävän ohjauksen arvoa harrastajien keskuudessa sen sijaan, että taitoa olisi vetää koira nenästä jokaisen esteen yli.


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]