Re: Agilitypaneeli


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti nopeuden vertaaminen , Maaliskuun 25, 2016 kello: 13:59:11
----------------------------------------------------------------------

Re: Agilitypaneeli

Vastineena juttuun: Re: Agilitypaneeli, jonka kirjoitti: nopeat vs hitaat , Maaliskuun 15, 2016 kello: 08:59:40:

Miten nopeutta voidaan vertailla? Vain ja ainoastaan samalla radalla, samalla alustalla juostut nopeudet ovat vertailukelpoisia. Rataprofiililla on valtava merkitys etenemiin. Joten mitään nopeuteen perustuvaa karsintaa/osallistumisoikeutta en kannata.

Kunnon suorat radalla, niin johan saadaan hyviä etenemiä :-)----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]