Re: Agilitypaneeli


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti urheilija , Maaliskuun 15, 2016 kello: 11:54:54
----------------------------------------------------------------------

Re: Agilitypaneeli

Vastineena juttuun: Re: Agilitypaneeli, jonka kirjoitti: ITe , Maaliskuun 14, 2016 kello: 10:59:49:

ITe kirjoitti:
» Joka tapauksessa ulkomailla kisaamisen painoarvo ei missään mittarissa voi mielestäni olla liian suuri. Se syrjii opiskelijoita ja niitä joilla ei ole varaa matkustella tai joille vaikkapa perheen arjen pyörittäminen ei sitä mahdollista.

Ihan jokaisessa urheilulajissa maailman (tai edes Suomen) huipulle pyrkivä joutuu panostaamaan taloudellisesti paljon. Valitettavasti muissakin urheilulajeissa myös niitä potentiaalisia huippuja karsiutuu pois, koska heillä ei ole taloudellisia resursseja panostaa lajiinsa riittävästi. Mielestäni agissakaan ei pidä liikaa ajatella "kaikilla oltava varaa päästä huipulle", vaan kisaajamäärän kasvaessa sinne huipulle pääsemiseksi vaaditaan yhä enemmän, myös taloudellisesti.----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]