Re: Sagin pyöreät vuodet


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti ITe , Tammikuun 18, 2016 kello: 18:43:05
----------------------------------------------------------------------

Re: Sagin pyöreät vuodet

Vastineena juttuun: Re: Sagin pyöreät vuodet, jonka kirjoitti: Turhaaako , Tammikuun 18, 2016 kello: 14:51:10:

Kaikki on muuttunut. Ihan kaikki ja myös tarkoitan kaikki. Minä taas osaltani toivoisin, että kertoisit kaikille niistä hyvistä ideoista, jotka pitäisi toteuttaa ja miten ne olisi mahdollista toteuttaa. Voitaisiin yhdessä esittää niitä asioita, joista ollaan samaa mieltä muillekin, niin päästäisiin taas yksi askel eteenpäin. Tämä tietysti sillä edellytyksellä, että enemmistö seuroista asettuisi samalle kannalle. Näitä enemmistöpäätöksiäkään ei muuten ollut ennen SAGIa. Silloin asioista junaili Kennelliiton hallituksen kutsuma toimikunnan vetäjä itse valitsemansa toimikunnan kanssa. Nyt ei riitä, että päälinjoista on yhdellä henkilöllä joku näkemys tai mielipide. Asioita vievät eteenpäin henkilöt, jotka ovat saaneet jäsenseurojen enemmistön hyväksynnän. Jokaisella halukkaalla on mahdollisuus tuoda hyviä ja entistä parempia ideoita esille, mutta päätösvalta on seuroilla ja niiden edustajilla. Tässä on niin suuri periaatteellinen ero, että pelkästään jo se on merkityksellistä. Kaikki muu on seurausta tästä. On sitten seurojen hyvää tai huonoa toimintaa, jos ne eivät aja niille ja harrastajille tärkeitä asioita. Se on kuitenkin selvää, että se mikä on toisen mielestä hyvää voi toisen mielestä olla huonoa. Enemmistöllä on kuitenkin ratkaisun avaimet käsissään.

Totuuden nimissä toivoisin Sinun kuitenkin esittävän parannusehdotuksesi nykyiselle hallitukselle tai toimikunnille tai yleiskokoukselle eli niille, joilla on valtaa. Siinä on muuten satapäinen joukko ihmisiä, jotka yrittävät kehittää lajia parempaan suuntaan. He eivät tee asioita yhden seuran eteen vaan kaikkien seurojen ja kaikkien harrastajien. Jos pelkästään lasketaan niitä työtunteja, mitä vanhassa systeemissä tehtiin yhteisesti lajin eteen ja verrataan sitä nykyiseen on ero vuosittain tuhansia työtunteja. Tuon työn jälki on näkynyt näinä kymmenenä vuotena ja tulee näkymään jatkossakin. SAGIn toiminnan vaikutuksesta lajiin on tullut myös miljoonia euroja rahaa ja tarkoitan todella miljoonia. Jollei SAGIssa oltaisi koko ajan pyritty kohti liikuntastatusta ja tehty töitä ministeriöön päin, olisi moni hallihanke jäänyt toteutumatta. Tietysti jäsenseurat ovat tässä tehneet suurimmat panostukset, mutta useimpien noiden hankkeiden osalta ministeriössä ei oltaisi otettu tukea edes harkintaan ilman SAGIn toimintaa.

Jos olet sitä mieltä, että joku asia ei ole muuttunut, niin voit toki tehdä näistä asioista listan. Voitaisiin sitten vaikka porukalla käydä niitä läpi ja arvioida minkälaisista jutuista on kysymys. Oleellisinta on kuitenkin se, että seuroilla on mahdollisuus vaikuttaa. Vaikuttaminen ei ole helppoa, mutta ei se koskaan ole sitä. Täytyy myydä idea muillekin, ei riitä, että on vain oma näkemys ja halu. Tärkeätä ei ole "minä itte" vaan "me" eli se mielipide, joka saa enemmistön taakseen eli myös muut. Joskus joku yksittäinen mielipiteen esittäjä saa asiansa läpi ja toisinaan taas ei. - Sekin on hyväksyttävä. - Porukka päättää. - Hyvästä ja pahasta.----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]