Re: Sagin pyöreät vuodet


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti ITe , Helmikuun 19, 2016 kello: 12:26:00
----------------------------------------------------------------------

Re: Sagin pyöreät vuodet

Vastineena juttuun: Re: Sagin pyöreät vuodet, jonka kirjoitti: Aika kuultaa muistot , Helmikuun 19, 2016 kello: 10:02:05:

Koska en ole koodinvääntäjä en todellakaan tiedä, milloin kyseisen koodin ensiaskeleet on otettu. Koodin vääntäjiltä ei myöskään voida eikä ole syytäkään viedä pienintäkään osaa heidän arvostuksestaan. He ovat tehneet hyvää työtä eikä se työ lopu koskaan.

SAGIn rooli onkin nähtävä tässä asiassa ihan toisesta näkökulmasta. Kun SAGIa suunniteltiin nähtiin jo silloin, että tulevaisuudessa ei ole mitään mieltä anoa ja hyväksyä kilpailuja, kirjata ilmoittautumisia ja käsitellä tuloksia enää manuaalisesti. Kun SAGI perustettiin, kohtalaisen pian tehtiin tilanneanalyysi, että tämän asian osalta on tehtävä jotain radikaalia. Harrastuspohjalta Suomessa oli käytössä useita sovelluksia, joilla hoidettiin tuloslaskentaa. Sellaista järjestelmää, jossa koko ketju kisojen anomisesta ja ilmoittautumisesta aina tulosten siirtoon Kennelliittoon asti ei ollut olemassa. Sellainen olisi kuitenkin välttämätön. SAGIssa tehtiin Pirkka Liukkosen johdolla analyysi vaihtoehdoista. Yhtään seuraa ei haluttu jättää kärsimään hukkainvestoinnista. Lähdettiin tavoittelemaan mahdollisimman avointa järjestelmää, johon kaikilla toimittajilla olisi rajapinta, mutta ymmärrettiin myös, että SAGI voi taloudellisesti tukea vain yhtä järjestelmää. Jouduttiin tekemään valinta ja siinä huomioitiin, että valinnasta huolimatta kustannukset kuuluvat ensisijaisesti järjestelmää käyttäville seuroille. Vähitellen se kirjava joukko tuloslaskentasovelluksia, joita seuroissa käytettiin väheni asteittain. Vieläkin on kai seuroja, jotka toimittavat tuloksensa SAGIn määrittämän rajapinnan kautta omalla ohjelmallaan.

Oleellista tässä on, että SAGI loi kehityspolun ja hyödynsi silloin sen mielestä parasta sovellusta toiminnassaan. Samoin toiminnalle asetettiin tavoitteitta, joita kohti alettiin liikkua, välillä nopeammin ja välillä hitaammin. Toiset asiat onnistuivat paremmin ja jotain on tehty useampaan kertaan. Tärkeätä kuitenkin on, että järjestelmä palvelee niin kisaajia, seuroja kuin SAGIakin. Järjestelmän avulla on saavutettavissa myös selviä taloudellisia säästöjä sekä työmäärissä että postituskuluissa. Varsinkin, kun tiedot saadaan vielä Kennelliiton siirtymään Kennelliiton järjestelmiin. Ensimmäisen kerran tästä puhuttiin Kennelliiton kanssa jo 2001 syksyllä siis jo ennen SAGIn syntymistä, kun lajiliiton mahdollisia etuja Kennelliitolle esiteltiin ensikertaa.

Kaikki kunnia siis varsinaisen järjestelmän rakentajille. He ovat sen työn tehneet ja osaamisensa järjestelmän koodiin upottaneet. He ovat ideoineet suurempia ja pienempiä toimintoja, joita ovat itse nähneet tarpeelliseksi tai joihin ovat saaneet ideansa järjestelmää käyttäneiltä seuroilta. SAGIn tehtävä tässä asiassa on ollut omalta osaltaan esittää sen tarpeet ja visio tavoitteista sekä vastata seurojen sitouttamisesta. Tärkeätä on ymmärtää, että niin tietotekniikkaprojekti kuin kaikki muukin on seurausta yhteistyöstä. Tuo yhteistyö on ollut mahdollista, kun on ollut olemassa foorumi, jossa tuota yhteistyötä on ollut mahdollista toteuttaa. Ilman tuota foorumia kaikki toiminta olisi tapahtunut ilman koordinaatiota ja ajatusta kokonaisuuden edusta. Siinä on SAGIn tärkein tehtävä. - Miettiä kokonaisuutta.


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]