Re: "Treenaaminen" kisoissa


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti oikeasti.... , Lokakuun 22, 2015 kello: 09:42:01
----------------------------------------------------------------------

Re: "Treenaaminen" kisoissa

Vastineena juttuun: Re: ''Treenaaminen'' kisoissa, jonka kirjoitti: Sääntöjen vaikutus koiran kohteluun? , Lokakuun 21, 2015 kello: 23:27:53:

Sääntöjen vaikutus koiran kohteluun? kirjoitti:
» Nillittämisen kulttuuri kilpailuissa aiheuttaa haittaa koiran kohtelulle. Virheet alkavat helposti ärsyttää enemmän, kun vaikutusmahdollisuudet ovat kisoissa olemattomat. Tällöin tunteet usein ohittavat järjen ja valitettavan moni koira joutuu kokemaan henkistä ja/tai fyysisestä painetta ohjaajalta kontaktilla tapahtuneen virheen jälkeen. Mielestäni tässä on hyvin suuri ristiriita Sagin koiran hyvinvointiin liittyvän ohjeistuksen kanssa. Kontaktin uusimisen puuttumisen sijaan, tuomareiden tulisi kohdentaa tarmonsa epäeettisen koiran kohtelun vähentämiseen, eikä lisäämiseen, mikä mielestäni näillä säännöillä tapahtuu.


On siis sääntöjen syy, ettei kisaajalla kestä hermot sitä, ettei ole osannut opettaa koiralleen asioita oikein eikä osaa pitää kriteeristä kiinni, ja sen takia pahoinpitelee koiraansa?! Herranjestas taas...


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]