Re: "Treenaaminen" kisoissa


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti Sääntöjen vaikutus koiran kohteluun? , Lokakuun 21, 2015 kello: 23:27:53
----------------------------------------------------------------------

Re: "Treenaaminen" kisoissa

Vastineena juttuun: Re: ''Treenaaminen'' kisoissa, jonka kirjoitti: kisaaja , Lokakuun 14, 2015 kello: 09:17:27:

Jos maksaa 10-15e/startti, minusta sen minuutin pitäisi saada viettää radalla haluamallaan tavalla. Kaikkien kisatavoitteena ei ole nollarata, kisatavoitteena voi olla kontaktien onnistuminen ja minusta mahdollisuus siihen olisi suotava.

Nillittämisen kulttuuri kilpailuissa aiheuttaa haittaa koiran kohtelulle. Virheet alkavat helposti ärsyttää enemmän, kun vaikutusmahdollisuudet ovat kisoissa olemattomat. Tällöin tunteet usein ohittavat järjen ja valitettavan moni koira joutuu kokemaan henkistä ja/tai fyysisestä painetta ohjaajalta kontaktilla tapahtuneen virheen jälkeen. Mielestäni tässä on hyvin suuri ristiriita Sagin koiran hyvinvointiin liittyvän ohjeistuksen kanssa. Kontaktin uusimisen puuttumisen sijaan, tuomareiden tulisi kohdentaa tarmonsa epäeettisen koiran kohtelun vähentämiseen, eikä lisäämiseen, mikä mielestäni näillä säännöillä tapahtuu.


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]