Re: agility ei ole urheilua


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti Verottaja , Heinäkuun 1, 2015 kello: 14:32:15
----------------------------------------------------------------------

Re: agility ei ole urheilua

Vastineena juttuun: Re: agility ei ole urheilua, jonka kirjoitti: ITe , Heinäkuun 1, 2015 kello: 11:45:54:

ITe kirjoitti:
» Mikä on urheilustatus? Mistä löytyy sen määritelmä? Aloin itse aikoinaan puhumaan "liikuntastatuksesta", kun monimutkaiselle tavoiteasettelulle, jossa pyrittiin saavuttamaan SAGIlle liikuntalain valtionapukelpoisuus tarvittiin joku termi. Termin tarve syntyi siitä, että samaa asiaa ei halunnut jatkuvasti selittää alusta alkaen. Oli helpompi käyttää tuota termiä kuin toistaa toistamisen jälkeen koko pitkää rotlaa. Olen siis henkilökohtaisesti syyllinen siihen, että alettiin puhua "liikuntastatuksesta". Termi on tuntunut vuosien varrella elävän ihan omaa elämäänsä ja siitä on tehty monia päätelmiä osittain aiheesta osittain aiheetta Sen määritelmä on kuitenkin edellä esitetyn kaltainen ja aivan omani. Missään en ole kuullut sitä muualla määritellyn. Nyt toivoisin, että jos jollakin on tarkka tieto siitä mitä termi "urheilustatus" tarkoittaa tai tietää sen syntyhistorian, niin kertoisi ja avaisi termin tarkkaa määritelmää ja sisältöä. Mielenkiinnolla haluaisin itsekin tietää sen tarkan olemuksen.

» Minun mielestäni jokainen voi ihan itse asemoida oman suhtautumisensa siihen harrastaako urheilua vai ei. Toisten on siihen vaikea loppujen lopuksi ottaa kantaa.

Sinänsä mielenkiintoista mitenkäs verottaja ja valtionapurahastot suhtautuvat tämän jälkeen asiaan. Eli rahaa on annettu harrastukseen joka ei ole "liikuntaa" ja vaikka siitä verot on maksettu..... Entäs liikuntaseteleillä ym maksaminen jatkossa ? Elämme jälleen mielenkiintoisia aikoja tässä byrokratian ja virkamies sekoilijoiden maassa. Näin se Suomi neito nostetaan taantuma/lamasta jälleen ylös. Oli kiva saada laskemat paljonko meille maksaa tuottamaton paperin pyörittäjä virkamies. Toki osa on tarpeellisia palomiehet, poliisit mutta suurin osa ei todellakaan.


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]