Re: agility ei ole urheilua


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti ITe , Heinäkuun 1, 2015 kello: 16:56:56
----------------------------------------------------------------------

Re: agility ei ole urheilua

Vastineena juttuun: Re: agility ei ole urheilua, jonka kirjoitti: ITe , Heinäkuun 1, 2015 kello: 11:45:54:

Liikunta Wikipedian mukaan https://fi.wikipedia.org/wiki/Liikunta

Liikuntalaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150390

3 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) liikunnalla kaikkea omatoimista ja järjestettyä liikunta- ja urheilutoimintaa paitsi huippu-urheilua;

2) huippu-urheilulla kansallisesti merkittävää sekä kansainväliseen menestykseen tähtäävää tavoitteellista urheilutoimintaa; sekä

3) terveyttä ja hyvinvointia edistävällä liikunnalla elämänkulun eri vaiheissa tapahtuvaa kaikkea fyysistä aktiivisuutta, jonka tavoitteena on terveyden ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen.


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]