Re: Tulosten julkaisu


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti 💩 , Lokakuun 4, 2019 kello: 21:50:35
----------------------------------------------------------------------

Re: Tulosten julkaisu

Vastineena juttuun: Re: Tulosten julkaisu, jonka kirjoitti: Marika Vuori , Huhtikuun 19, 2019 kello: 11:13:53:

Marika Vuori kirjoitti:
» Kaikki tulokset lähetetään liittoon. Miksi tulostietokannasta ei voi julkaista tuloksia jossain liiton palvelussa, miksi nämä on jonkin yksittäisen ihmisen maksullisen toiminnan takana? Eikö tämä voisi toimia pikemminkin
» niin, että liitto maksaa tälle yksittäiselle ihmiselle jonkin palkkion ylläpidosta ja kaikki liittoon tulleet tulokset olisi kaikkien luettavissa?

Koska vuosikokous kaikessa viisaudessaan päätti, että KITUa ei saa kehittää, ja siitä on seurannut että sitä ei saa tehdä ei rahalla eikä vapaaehtoisvoimin. Voit antaa tästä palautteen suoraa oman seurasi kokousedustajalle.


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]