Re: tulokset koiranettiin


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti kaikki oikein , Marraskuun 10, 2018 kello: 09:32:59
----------------------------------------------------------------------

Re: tulokset koiranettiin

Vastineena juttuun: Re: tulokset koiranettiin, jonka kirjoitti: Ehkä tänä vuonna tai sitten ei.. , Marraskuun 9, 2018 kello: 15:53:34:


» Oikein. Ehkä. Vain huhtikuusta lähtien puuttuu tulokset, yhtä kesäkuun tulosta lukuunottamatta :D.


Omalle mopelle on tulleet kaikki tulokset elokuun puoleen väliin asti, ja virheettöminä.


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]