Re: Erityistilintarkastuksesta


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti Hmmmmm , Lokakuun 22, 2018 kello: 23:30:40
----------------------------------------------------------------------

Re: Erityistilintarkastuksesta

Vastineena juttuun: Re: Erityistilintarkastuksesta, jonka kirjoitti: ITe , Lokakuun 21, 2018 kello: 14:57:06:

ITe kirjoitti:
» Mielenkiintoista olisi näin jälkikäteenkin tietää, että mitä tietoa erityisesti jätettiin käyttämättä? Aika monta lajiliittosääntöä ja koirayhdistyksen yhdistystyssääntöä käytiin läpi. Useampia seurojen välisiä kokouksia järjestettiin vuosien varrella ja patentti- ja rekisterihallituksen kanssa käytiin puhelinkeskusteluita tunti tolkulla. Myös useampi juristi kävi läpi sääntöluonnoksia ym.. Olisi siis ihan mielenkiintoista tietää, minkälainen viisastenkivi on ollut jossain piilotettuna. Tarkoitan siis sellaisia asioita, jotka olisivat olleet tiedossa jo viimeistään 2006. Kiinnostus on täysin henkilökohtaista. Haluaisin samalla kuitenkin tietää, miksi tuota mahdollista kaiken muuttavaa tietoa ei ole tuotu kaikkien seurojen yhteiseen käsittelyyn silloin kun oli käsittelyn aika?

» Kiitän jo etukäteen kaikesta asiallisesta palautteesta.

Antanetko jo itse tässä kommentissasi vastauksen tämän hetkisen tilanteen ongelmiin....

Oliko lähestymistapanne lajiliiton perustamiseen jo alun pitäen vähän ”vinksahtanut”?

Olisiko voitu lähteä ensin etsimään lajiamme parhaiten palvelevaa jo valmista lajiliittoa, jolla olisi organisaatio, säännöt ja päätöksentekoprosessit jo valmiiksi toimivia. Vasta tämän jälkeen, oltaisiin lähdetty kyselemään lajiyhdistystemme todella vaillinaisesta yhdistys- ja lajiliittotoimintatietämyksestä kommentteja ja tekemään parannuksia!

Yhdistyksille taidettiin antaa tällöin aivan liian paljon valtaa sääntöjen ja muiden prosessien luomiseksi, kun olisi pitänyt päättää mistä valmiista mallista lähdetään kehittämään liittoamme!----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]