mallisäännöt


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

[ Näytä kaikki viestit / Show all messages ]

Jutun lähetti ITe , Lokakuun 19, 2018 kello: 17:15:15
----------------------------------------------------------------------

mallisäännöt

Lympiakomitea on julkaissut uudet seurojen mallisäännöt. Agilityseuralle mallisäännöt eivät suoraan sovellu, mutta varsinkin seuran oman kurinpidon kannalta siellä on hyviä muotoiluja, jotka kannattaa huomioida, jos oman seuran säännöt ovat muutenkin uudistamisen tarpeessa.

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/10/seurojen-mallisaannot-2018.pdf


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]