Re: Talous vakaa vai ei ?


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti Meni taas... , Heinäkuun 30, 2018 kello: 11:36:57
----------------------------------------------------------------------

Re: Talous vakaa vai ei ?

Vastineena juttuun: Re: Talous vakaa vai ei ? , jonka kirjoitti: ITe , Heinäkuun 28, 2018 kello: 11:08:23:

ITe kirjoitti:
» En minäkään tästä härdellistä pidä, mutta sitoutuminen piireihin ei myöskään ole oikea tie. Jotain muuta on keksittävä. SAGI on sitäpaitsi sekä Kennelliiton että Olympiakomitean jäsen. Tulisiko siis noudattaa urheilun piirijakoa vai kenneltoiminnan piirijakoa? Millä perusteella piireille annettaisiin myöskin samanarvoinen asema? Piirien seura- ja harrastajamäärät ovat hyvin erilaisia. Epäilen, että Suomessa on jopa piirejä, joissa harrastajamäärä voi jäädä muutamaan kymmeneen. Mikä olisi silloin tuollaisen piirin painoarvo, kun säännöistä päätetään?

Voidaan tehdä vaikka ihan oma piirijako!
Piirin äänimäärä ostettujen lisenssien mukaan.
Painoarvo parempi, kuin nyt!


» Menettelytapojen uudistuksia kannattaa harkita, mutta sitoutumista johonkin piirijakoon en todellakaan kannata ja pidän sitä monella tapaa yhdistyssääntöjen kannalta ongelmana. Kilpailusäännöiltä taas edellytetään Kennelliiton päätöksenteossa, että ne on vahvistettu yleiskokoustasoisessa päätöselimessä. Jos näin ei ole toimittu, eivät säännöt etene Kennelliitossa. Kilpailusääntöjen on myös läpäistävä Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunnan käsittely, jossa arvioidaan niiden soveltuminen Kennelliiton sääntökokonaisuuteen. On siis ehkä löydettävä menettely, jossa SAGIn yleiskokous voi kuitata laaja-alaisen valmistelun päätökset ja antaa niille taloudellisen vahvistuksen. Laaja-alaisella valmistelulla tarkoitan sitä, että seuroja ei voida ohittaa, mutta päätöksentekotilaisuus voi olla eri.


Millä tavalla piirijako on yhdistyssääntöjen mukaan ongelma?
Mitä ongelmia yhdistyssääntöön on ollut niissä lajiliitoissa, jotka toimivat piirijakoperiaatteella?
Mikään muu päätöksenteko/hyväksymisprosessissa ei muutu, kuin että yleiskokouksen edustajina ovat piirien valitsemat luottamushenkilöt! No muuttuu toki sen verran,että olisi proseisseissa mukana enemmän asiantutemusta useammalta eri alueelta.


» Kilpailusääntöjen kehityksellä ei voida myöskään siirtää kilpailuiden järjestämisoikeutta muille kuin jäsenseuroille. Tämän kaltaisia haaveita tai ajatuksia en voi nähdä perusteltuina (jos niitä vielä esitetään)ja näen ne myös yhdistyssääntöjen vastaisina. Elinkeinotoimintaa ja yhdistystoimintaa ei tule millään tavalla sekottaa keskenään, sillä silloin vaarannetaan yleishyödyllisen yhdistystoiminnan erityiskohtelu. Tässä on syvä lainsäädännöllinen raja.


Kaupalliset toimijat ovat jo pitkän aikaa järjestäneet agilitykilpailuja!!!
Taloudellisesti ja verotusteknisesti on jopa järkevämpää, kuin että yhdistykset järjestäisivät.
----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]