Re: Talous vakaa vai ei ?


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti Agiltaaja , Heinäkuun 28, 2018 kello: 11:38:25
----------------------------------------------------------------------

Re: Talous vakaa vai ei ?

Vastineena juttuun: Re: Talous vakaa vai ei ? , jonka kirjoitti: ITe , Heinäkuun 28, 2018 kello: 11:08:23:

Tuot viestissäsi esiin SAGIn toiminnan suurimman ongelman: Kennelliiton. SAGIn pitäisi aloittaa valmistelut siitä irtoamisesta ja kansainvälisen agilityliiton perustamisesta.

ITe kirjoitti:
» En minäkään tästä härdellistä pidä, mutta sitoutuminen piireihin ei myöskään ole oikea tie. Jotain muuta on keksittävä. SAGI on sitäpaitsi sekä Kennelliiton että Olympiakomitean jäsen. Tulisiko siis noudattaa urheilun piirijakoa vai kenneltoiminnan piirijakoa? Millä perusteella piireille annettaisiin myöskin samanarvoinen asema? Piirien seura- ja harrastajamäärät ovat hyvin erilaisia. Epäilen, että Suomessa on jopa piirejä, joissa harrastajamäärä voi jäädä muutamaan kymmeneen. Mikä olisi silloin tuollaisen piirin painoarvo, kun säännöistä päätetään?

» Suurin lähtökohtainen ongelma minusta on, että välttämättä sääntö- ja lajitietämys sekä taloudellisen päätöksenteon osaaminen ei aina ole samojen henkilöiden vahvin puoli. Taloudellisille varoituksille on myös yleiskokouksissa monesti viitattu kintaalla, kun tavoitteena on ollut joku muu etu. Jos joku väittää, etteikö talouden osalta olisi varoituksia annettu, hän ei varmasti ole kuunnellut kommentteja.

» Saksassa verotusratkaisuissakin kysytään ensin IT-osaajilta, mitkä ovat mahdollisen verouudistuksen toteuttamiskulut ja -mahdollisuudet ennen kuin uusia verolakeja säädetään? Agilityssä tämä näkökulma on jäänyt liian paljon taustalle. Estemuutosten osalta ollaan pyritty huomioimaan siirtymäaikoja, jotta hukkainvestointeja tulisi mahdollisimman vähän ja kuitenkin turvattaisiin kehittäminen.

» Itse näkisin, että sääntökysymyksiä tulisi käsitellä vuosikokouksesta eriytetyssä erillisessä kokouksessa. Siellä esiteltäisiin vain ne taloudelliset raamit, joissa mahdolliset sääntömuutokset on toteutettava. Jos muutos ei mahtuisi raameihin, sitä ei toteutettaisi. Samoin tulisi pohtia jokaisen yksittäisen muutoksen merkitystä peilaten sitä FCI-taustaan. Tuomareiden painoarvo voisi tuollaisessa kokouksessa olla myös suurempi. Tuomareidenkin osaamisen painopisteet eivät kulje piirien rajojen mukaan, joten tässäkin mielessä piirien rajoihin sitoutuminen ei ole perusteltua. Tähän mennessä tuomarit ovat tuoneet näkemyksensä omien tuomaripäiviensä yhteenvetojen perusteella sääntöihin. Siinä on hyviä ja huonoja puolia. Keskustelu muiden harrastajien kanssa ei laajassa mittakaavassa ole toteutunut. Tuomarit kyllä ovat tuoneet todella hyvin ja perustellusti mielipiteitään sääntötyöryhmässä esille. Sääntötyörymän esitykset eivät kuitenkaan aina ole menneet yleiskokouksissa läpi.

» Menettelytapojen uudistuksia kannattaa harkita, mutta sitoutumista johonkin piirijakoon en todellakaan kannata ja pidän sitä monella tapaa yhdistyssääntöjen kannalta ongelmana. Kilpailusäännöiltä taas edellytetään Kennelliiton päätöksenteossa, että ne on vahvistettu yleiskokoustasoisessa päätöselimessä. Jos näin ei ole toimittu, eivät säännöt etene Kennelliitossa. Kilpailusääntöjen on myös läpäistävä Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunnan käsittely, jossa arvioidaan niiden soveltuminen Kennelliiton sääntökokonaisuuteen. On siis ehkä löydettävä menettely, jossa SAGIn yleiskokous voi kuitata laaja-alaisen valmistelun päätökset ja antaa niille taloudellisen vahvistuksen. Laaja-alaisella valmistelulla tarkoitan sitä, että seuroja ei voida ohittaa, mutta päätöksentekotilaisuus voi olla eri.

» Kilpailusääntöjen kehityksellä ei voida myöskään siirtää kilpailuiden järjestämisoikeutta muille kuin jäsenseuroille. Tämän kaltaisia haaveita tai ajatuksia en voi nähdä perusteltuina (jos niitä vielä esitetään)ja näen ne myös yhdistyssääntöjen vastaisina. Elinkeinotoimintaa ja yhdistystoimintaa ei tule millään tavalla sekottaa keskenään, sillä silloin vaarannetaan yleishyödyllisen yhdistystoiminnan erityiskohtelu. Tässä on syvä lainsäädännöllinen raja.

» Sääntötyötä voidaan tehdä aina paremmin, mutta myös sääntötyöllä on omat raaminsa, joita ei voida ohittaa, eikä niitä myöskään tule ohittaa. Tärkeintä olisi, että kaikilla osapuolilla olisi myös oikea käsitys siitä, mitä nuo raamit ovat. Kaikkea emme voi muuttaa omin päätöksin tai ajatuksin. Taustat on tunnettava, vaikka omia intohimoja olisi suuntaan tai toiseen.

» Jääköön taas tämän kesän kommentointi tähän. On muuta harrastustoimintaa menossa.----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]