Re: Listaa mittaajista


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti Kaikki , Toukokuun 15, 2018 kello: 02:04:03
----------------------------------------------------------------------

Re: Listaa mittaajista

Vastineena juttuun: Listaa mittaajista, jonka kirjoitti: mittauskoulutettujen tuomareiden nimiä vailla , Toukokuun 9, 2018 kello: 12:37:29:

Kaikki tuomarit on koulutettu.

Paitsi ne jotka eivät enää tuomaroi.


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]