Re: Samaan aikaan useassa paikassa


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti ITe , Marraskuun 28, 2017 kello: 20:17:01
----------------------------------------------------------------------

Re: Samaan aikaan useassa paikassa

Vastineena juttuun: Re: Samaan aikaan useassa paikassa, jonka kirjoitti: Oikeasti ongelma , Marraskuun 27, 2017 kello: 17:38:38:

Yleisellä tasolla kilpailuun ilmoittautuminen tarkoittaa, että kyseinen henkilö on sitoutunut suorittamaan kaikki ilmoittautumisen velvoitteet. Vain siinä tapauksessa, jos järjestäjä on sääntöjenmukaisin perustein ja/tai muuten vapaaehtoisesti hyväksynyt ilmoittautumisen perumisen voi näistä velvoitteista irrottautua. Muussa tapauksessa velvoite on voimassa.

Ensisijaisesti järjestäjä on velvollinen itse valvomaan saamiaan maksuja ja suorituksia. Melko yksinkertaisella kirjanpidolla se on mahdollista toteuttaa, jos seura on tehnyt ilmoittautumisista esimerkiksi excel-taulukon, jossa kaikki ilmoittautumiseen vaikuttavat tekijät on huomioitu. Koska kaikilla seuroilla on erilaisia hintoja, alennuksia ja maksutapoja, tuon asian seuranta vääjäämättä jää aina seuralle ja sitä on tosi vaikea ulkoistaa. Seuran intressissä tietysti tulisi olla kiinnostunut siitä, miten suoritukset on toteutettu.

Jos maksua ei ole etukäteen suoritettu seura voi aina hylätä ilmoittautumisen. Jos seura hyväksyy ilmoittautumisen, jossa maksusuoritusta valvotaan jälkikäteen, on valvonta seuran asia.

Kilpailijaa ei tulisi lähtökohtaisesti koskaan päästää lähtöviivalle, jollei maksusuoritusta ole jotenkin seuran toimesta varmistettu. On ihan sama, onko kilpailija tullut 10 tai 200 km päästä. Maksu on aina pystyttävä näyttämään toteen. Se velvoite on kilpailijalla. Pääsääntöisesti maksu on kyllä todennettavissa seuran tililtä, jos se on suoritettu ajoissa. Kilpailijan velvoite näyttää maksu toteen on sitä suurempi mitä poikkeuksellisemmalla tavalla hän maksun suorittaa. Tälläisiä tilanteita ovat juuri jälkikäteen ilmoittautumiajan päätyttyä tehdyt maksusuoritukset.

Ratkaisu oikeudesta osallistua kilpailuun epäselvässä maksutilanteessa on vastaavalla koetoimitsijalla. Tuomarilla ei ole oikeutta kilpailuoikeutta myöntää kilpailijalle, jos kyseessä on maksun puuttuminen. Se on puhtaasti järjestäjän asia ja seuran ratkaistavissa.

Jos kilpailija on osallistunut kilpailuun ja seura on osallistumisen hyväksynyt ja maksun suoritettavaksi jälkikäteen, niin maksusuoritusta tulee valvoa. Itse tekisin ihan erillisen paperin, jossa kyseiseltä henkilöltä otetaan allekirjoitettu vakuutus siitä, että hän tulee maksamaan maksun 7 päivän sisällä ja toimistokuluina +5 euroa. Samaan paperiin laittaisin ehdon, jossa henkilö sitoutuu maksamaan mahdolliset perimiskulut. Jos maksua ei ala kuulua, tulee maksua periä. Perintä riippuu kirjatuista ehdoista. Hyvä olisi lähettää ainakin kaksi perintäkirjettä kuukauden sisällä. Jos seura on passiivinen, niin helposti se voi vaikuttaa jatkomahdollisuuksiin perinnän toteuttamisessa. Mitä pienemmästä maksusta on kysymys, sitä nopeammin se myös vanhenee, varsinkin, jos perintätoimia ei tehdä.

Ensisijaisesti maksamattomuudessa on siis kysymys seuran ja kilpailijan välisestä asiasta. SAGI ei peri mitään seuran puolesta.

Jos kilpailija toimii vilpillisesti ja se voidaan myös selvästi osoittaa, silloin voi ylittyä SAGIn käsittelykynnys. Sitä en nyt kuitenkaan mitenkään kommentoi, koska se onkin jo ihan toinen ja paljon vakavampi juttu.

Ilmoittautuminen vääriä ja valheellisia tietoja käyttäen on sääntörikkomus.


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]