Re: Kisaamaan


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti xxxx , Marraskuun 13, 2017 kello: 08:03:29
----------------------------------------------------------------------

Re: Kisaamaan

Vastineena juttuun: Re: Kisaamaan, jonka kirjoitti: Miten menee? , Marraskuun 12, 2017 kello: 22:27:53:

Miten menee? kirjoitti:
» Sitten kun uusi järjestelmä tulee, niin sittenkö kisanjärjestäjät tekee muutokset sinne jos haluavat XS ja XL-luokat sinne vai tuleeko ne automaattisesti?

» Saako seurat päättää tuleeko pikkumini- ja pikkumaksi-luokkia vai tuleeko ne automaattisesti?

Ei saa päättää, vaan ne tulee automaattisesti.
----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]