Re: Uudistunut agi..


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti Matti , Heinäkuun 10, 2017 kello: 15:15:43
----------------------------------------------------------------------

Re: Uudistunut agi..

Vastineena juttuun: Re: Uudistunut agi.., jonka kirjoitti: jako viiteen ja vauhtia lisää , Heinäkuun 10, 2017 kello: 13:39:34:

Jos rata on sama eri kokoluokille ja vähän osanottajia, rataan tutustimisia voi yhdistää. Tehdäänhän nytkin jo niin.
Estekorkeuksien säätö ei paljon vie aikaa.----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]