Re: Uudistunut agi..


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti ITe , Huhtikuun 24, 2017 kello: 10:52:54
----------------------------------------------------------------------

Re: Uudistunut agi..

Vastineena juttuun: Re: Uudistunut agi.., jonka kirjoitti: Arto , Huhtikuun 24, 2017 kello: 08:49:00:

Tiedän, että Arto on ajanut useampaa kokoluokkaa jo nuo 10 vuotta, mutta olen hänen kanssaan eri mieltä siitä, että muutos on tuon 10 vuotta myöhässä. Jos seurat ovat siihen nyt valmiit, on muutoksen oikea aika juuri nyt. - Ei päivääkään aikaisemmin, eikä päivääkään myöhemmin.

- Suomi ei ollut ensimmäisiä, joka lisäsi kokoluokkiaan, mutta toisaalta ei niitä maita, joissa kisataan useammalla kokoluokalla ole vieläkään kovin montaa. Se on kuitenkin muulla tullut näytetyksi toteen, että jako useampaan luokkaan voi toimia. Se joka väittää, ettei siinäkin olisi riskejä arvioi asiaa hyvin yksipuolisesti. Nyt seurat päättivät, että näistä riskeistä huolimatta ne ovat muutokseen valmiita.

- Myös kansainvälisen kokoluokituksen ja kansallisen kokoluokituksen erottelu tulee tuottamaan omat ongelmansa. SAGI ja seurat ovat nyt kuitenkin valmiita nuo ongelmat ratkaisemaan. Samoin harrastajat joutuvat tekemään omat ratkaisunsa huomioiden kansainvälisten arvokisojen erilaisen kokoluokituksen.

- Tuona Arton esittämänä 10 vuoden ajanjaksona ollaan tehty SAGIn aloitteesta lukuisa määrä kansainvälisen säännön kehittämistyötä. Estenormistot ovat aivan toisella tasolla kuin 10 vuotta sitten. Samoin uudesta kv-säänöstä löytyy selvä luokittelu kansallisiin ja kansainvälisiin sääntöihin, mitä 10-vuotta sitten ei FCI-delegaattien piirissä ymmärretty lainkaan. Toisaalta emme sitä myöskään osanneet esittää niin selkeästi, että he olisivat ymmärtäneet tuon jaottelun koko merkityksen ja ulottuvuudet. Sitä työtä on vielä viimevuodenkin aikana todella intensiivisesti tehneet delegaatti Risto Ojanperä ja varadelegaatti Mia Laamanen. Myönnän, että muissa maissa ollaan tehty vapaammin kansallisia sovelluksia ja välitetty piut paut FCI-sääntöjen sisällön jaotteluongelmasta. Toki meilläkin oltaisiin näin voitu toimia, ei se mahdotonta missään nimessä olisi ollut, mutta nyt tältäkin osin sääntöpohja on taustoiltaan kunnossa. Sillä on kuitenkin myös tulevaisuudessa uskottavuusmerkitystä, että jokaisessa sääntömuutoksessamme olemme pystyneet perustelemaan säännön johtamisen periaatteet myös kansainväliseltä tasolta saakka.

- Suomessa on sääntömuutoksissa olemassa selvä aikasykli, joka on sidoksissa tärkeimpien ratkaisujen osalta FCI-sääntömuutosprosessiin. Tämä on hyvä asia. Jokainen sääntömuutos vaatii IT-järjestelmätyötä, tekstimateriaalityötä, estemuutostyötä, organisaatiojärjestelyitä jne.. Siitä seuraa siirtymäaikoja ja monenlaista sopeutumista, sillä asiat eivät tapahdu itsestään. Tuomareita on koulutettava ja toimihenkilöillekin on asiat vietävä käytännön tasolle. Siksi on jokaisen sääntömuutoksen osalta aina kysytty seurojen mielipidettä. Samoin ollaan kerätty harrastajapalautetta. Mielipidettä on aina kysytty myös kokoluokkajaosta, joten asia on ollut mietinnässä koko tuon 10 vuotta. Joka toista väittää, ei joko näe, mitä on tapahtunut tai ei halua sitä tunnustaa. Tämä on kuitenkin täysin kiistaton tosiasia. Siksi päätöksen oikea aika on nyt. Nyt, kun sen takana on seurojen enemmistö eikä vain vähemmistö. Sitä kutsutaan demokratiaksi.


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]