Re: Onko totta?


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti Rotujen puolesta , Huhtikuun 23, 2017 kello: 11:05:05
----------------------------------------------------------------------

Re: Onko totta?

Vastineena juttuun: Re: Onko totta?, jonka kirjoitti: ITe , Huhtikuun 22, 2017 kello: 00:32:55:

ITe kirjoitti:
» Sen verran näissä keskusteluissa mukana olleena voin vakuuttaa, että kertaakaan en ole kuullut ainoankaan henkilön valmistelun aikana puhuneen minkäänlaisesta halusta tai tarpeesta muuttaa jotain rotujen kehityslinjoja. Tämän kaltainen spekulaatio on ainakin minun mielestäni enemmän mielikuvituksen tulosta kuin esillä mitenkään ollut tavoite. Joten siltä osin näkisin tuloksellisempana keskittyä ihan ehdotuksen muihin lähtökohtiin.

» SAGIa perustettaessa rodunjalostus jätettiin ehdottomasti sen toiminnan ulkopuolelle ja näin on syytä tulevaisuudessakin jatkaa. En ole kenenkään koskaan kuullut ehdottavan tästä linjasta poikkeamista. SAGI ei siis ainakaan minun tietojeni mukaan ole tehnyt ainoatakaan rodunjalostukseen liittyvää ehdotusta ja jos tekisi tulisin omastakin puolestani siihen varmasti tarttumaan.

» Kennelliiton kanssa on yksiselitteisesti todettu, että rodunjalostus kuuluu rotujärjestöille. Jos joku yksittäinen harrastaja haluaa toimia kasvattajana, on hänellä toki siihen mahdollisuus, mutta tuota työtä ohjaa rotuyhdistysten menettelyt ja säännöt sekä kasvattajasopimus. Lisäksi on hyvä muistaa, että jokaisen koirarodun jalostuksella rodun kotimaan kennelliitolla keskeinen rooli rotumääritelmien tekemisessä. Valtuuston puheenjohtaja piti tästä hyvän esitelmän koiraexpossa tänä vuonna. Rotumääritelmät ovat siis suurelta osin siis myös Kennelliiton vaikutuspiirin ulkopuolella, koska niistä päätetään ulkomailla ja korkeintaan FCI:n yhteiselimissä.

» SAGI ei siis ole näillä esityksillä ottamassa minkäänlaista kantaa rodunjalostukseen, minkä pitäisi olla kaikille keskusteluun osallistujille yksiselitteisen selvää. Ainoa SAGIn kanta on alusta alkaen ollut, että rodunjalostus ei sille kuulu.

» Esityksen tarkoitus on sen sijaan ollut tuoda jäsenseurojen ratkaistavaksi vuosia keskustelun alla ollut ja joissakin FCIn jäsenmaissa (kuten Ruotsissa) käytössä olevat väliluokat. Niille on perustelunsa ja vasta-argumenttinsa. SAGIa on syytetty siitä, että se ei tarjoa mahdollisuutta ottaa muita luokkia käyttöön ja nyt kun niistä voidaan päättää sitä syytetään niiden ehdottamisesta. Kyseessä on tyypillinen harrastajakeskusteluiden paradoksi vai onko kyseessä pelko siitä, että seurat eivät osaa päättää oikein. Eikö luoteta itseensä päätöksentekijänä?

» SAGIn paperi on siis vastausehdotus vuosia jatkuneeseen keskusteluun. Nyt on seurojen demokraattisen päätöksenteon hetki. Seurat eivät voi paeta tämän jälkeen kenenkään selän taakse. Vastuu päätöksestä oli se sitten sitä tai tätä on seurojen valtuuttamilla päättäjillä ja siihen meidän kaikkien on syytä tyytyä. Tai mikä olisi tyytymisen vaihtoehto? Silloin valta tästä päätöksestä tulisi suosiolla antaa joko SAGIn hallitukselle, sääntötyöryhmälle tai Kennelliitolle. Minusta se olisi takapakkia demokratian kannalta, vaikka toki silläkin tavalla päätöksiä syntyisi. Ne voisivat olla parempia tai huonompia, mutta ne eivät olisi seurojen päätöksiä. Henkilökohtaisesti olen 20 vuotta ollut ajamassa seuroille päätösvaltaa, joten varmasti ei jää epäselväksi, kenen minun mielestäni pitäisi tässä valtaansa käyttää. Jos eivät käytä, ovat aikamoisia vellihousuja.

Ei varmaan ole Sagi ottanut kantaa rotujalostuksen kehityslinjoista ja jos joku olisi niin ei varmasti siitä ääneen puhuisi. Se on selvä asia.

Toinen asia on, että eiköhän Kenneliitto ja rotujärjestöt ole ihan omalla toiminnalla tukeneet ja ilman salailua tehneet tätä vuosikymmeniä. Tuskin kukaan pk puolen tosiharrastaja ottaa ns geeliturkkia harrastuskoiraksi. Ei vaan rakenne/pää kestä. Ja tämä nyt on vain yksi esimerkki lukuisien muiden rotujen kohdalla. Sairauksista on tullut rotuominaisuus tai jotain siihen suuntaa joku kirjoitti jossain en nyt muista missä. Ja se on sairasta jos mikä.


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]