Re: Maalialueen erikoisjärjestelyt?


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti Luin sääntöä , Maaliskuun 10, 2017 kello: 23:04:49
----------------------------------------------------------------------

Re: Maalialueen erikoisjärjestelyt?

Vastineena juttuun: Re: Maalialueen erikoisjärjestelyt?, jonka kirjoitti: Maxi , Maaliskuun 8, 2017 kello: 11:37:04:

Ote säännöstä:

Ilmoitukset

- Kokeesta vastaavan ylituomarin/koetoimitsijan on tehtävä ilmoitus vihaisuuden vuoksi, jos koira tästä syystä on SULJETTU / HYLÄTTY.

- Jos koira on koealueella tai sen välittömässä läheisyydessä hyökännyt tai käynyt kiinni ihmiseen tai toiseen koiraan tai käyttäytynyt muutoin uhkaavasti, ilmoituksen TEKEE ENSISIJAISESI SE HENKILÖ, JOKA ITSE TAI JONKA KOIRA ON JOUTUNUT EDELLÄ KUVATUN KÄYTTÄYTYMISEN KOHTEEKSI.

Toissijaisesti ilmoituksen voi tehdä koetoimikunnan jäsen, vastaava koetoimitsija tai kokeen eläinlääkäri.

Ilmoituslomakkeen tekstiä:

Lisäohjeita

Ilmoitusten tarkoituksena on, että vihaisesti käyttäytyvän koiran osallistuminen näytte- lyihin, kokeisiin, kilpailuihin tai muihin tapahtumiin voidaan kieltää muiden osallistujien turvaamiseksi. On tärkeää, että ilmoituksessa kuvataan mahdollisimman selkeästi vihaiseen käyttäytymiseen johtanut tilanne, mitä koira teki ja keneen/ mihin vihainen käytös kohdistui.

Ilmoitusta tehtäessä tulee arvioida – mitkä tekijät vihaiseen käyttäytymiseen johtivat, oliko tilanteessa esim. jotain erityisen provosoivaa – puriko koira ihmistä tai toista koiraa, vai pyrkikö se vain varoittamaan – oliko reaktio ylimitoitettu suhteutettuna ärsykkeeseen – johtuiko vihainen käytös pelokkuudesta

Kaikilta roduilta ei edellytetä samanlaista luonnetta, mutta ihmiseen tai toiseen koiraan kohdistuva aggressio, ilman selvää uhkaa, ei ole hyväksyttävää käytöstä ja siitä tulee aina tehdä ilmoitus. Tämä koskee kaikkia näyttelyitä, kokeita, testejä ja kilpailuja.


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]