Re: Maalialueen erikoisjärjestelyt?


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti Ei ole hailee , Maaliskuun 2, 2017 kello: 15:43:13
----------------------------------------------------------------------

Re: Maalialueen erikoisjärjestelyt?

Vastineena juttuun: Re: Maalialueen erikoisjärjestelyt?, jonka kirjoitti: Perustele? , Maaliskuun 2, 2017 kello: 15:06:46:

En väittänyt, että vastuu on vain järjestäjällä. Väitin, että järjestäjällä on oma vastuunsa. Jos järjestäjä toimii huonosti, vastuu voi realisoitua. Jos et usko, niin tutki oikeustapauksia.
----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]