Re: Vantaan osakilpailu ja Halli-SM 18.-19.2.2017


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti ITe , Tammikuun 26, 2017 kello: 14:34:24
----------------------------------------------------------------------

Re: Vantaan osakilpailu ja Halli-SM 18.-19.2.2017

Vastineena juttuun: Re: Vantaan osakilpailu ja Halli-SM 18.-19.2.2017, jonka kirjoitti: Ville Liukka - SAGI/kilpailutoimikunta , Tammikuun 26, 2017 kello: 01:37:49:

Kilpailu on aivan ehdottomasti virallinen kilpailu. Se on anottu ja myönnetty SAGIn toimesta. Siinä noudatetaan virallisia sääntöjä. Siinä on viralliset tuomarit. Jos tapahtumassa halutaan tehdä valitusmenettelyn mukainen ilmoitus, se käsitellään kuten mikä tahansa valitus- tai kurinpitotapaus jne.. Hallikisoista on myös päätetty SAGIn yleiskokouksessa ja hallitukselle on annettu valtuudet sen eteenpäin viemiselle.

Lähtökohtaisesti on niin, että kaikki ne kilpailut, joita voidaan pitää virallisina ovat joko sääntöihin kirjattuja, sääntöjen valtuuksin myönnettyjä tai yleiskokouksen muuten erikseen hyväksymiä.

Koko virallisuus ja epävirallisuus teema on lähtöjään kansainvälisistä säännöistä, joissa siitä Suomen toimesta on koko ajan pyritty pääsemään eroon. Lähtökohtana on jako kansainvälisiin ja kansallisiin kilpailuihin. Kansallisista kilpailuista ja menettelytavoista päättää kansallinen kennelliitto tai yhteisö, jolla on oikeus päättää järjestämisoikeuksista eli Suomessa SAGI.

Epäviralliset kilpailut kansallisella tasolla ovat lähinnä seurojen itsensä järjestämiä tapahtumia. Niissä sitoutuminen sääntöihin, valitusmenettelyyn ja kurinpitoon tehdään seuran tasolla. Oma näkemykseni on kuitenkin, että jos epävirallisessa tapahtumassa on tuomaroimassa virallinen tuomari, hänen on ilmoitettava SAGIlle sellaisista tapauksista, joissa hän näkee vakavia rikkeitä eläinsuojelua koskevia sääntöjä ja ohjeita vastaan. Tällöinkin ensisijassa tapausten ratkojana on järjestävä seura, mutta SAGI voi seurata, noudattaako seura niitä sitoumuksia, joita se on SAGI:n jäsenyyden pohjalta itselleen ottanut. Kovin helpoin perustein ei kuitenkaan synny sellaista tilannetta, että SAGI näihin epävirallisiin kilpailujärjestelyihin puuttuu.


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]