Re: Ranking mättää


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti koulutusta , Joulukuun 9, 2016 kello: 07:55:21
----------------------------------------------------------------------

Re: Ranking mättää

Vastineena juttuun: Re: Ranking mättää, jonka kirjoitti: niinpä... , Joulukuun 8, 2016 kello: 23:03:24:

n

» milloinkahan seurojen lähettämiin tuloksiin tosiaan voisi alkaa luottaa, ettei SAGIssa jouduttaisi polttaan aikaa ja rahaa niiden tarkistusnysväämiseen ?

Jos kaikissa seuroissa on kerran noin huonosti asiansa osaavat koetoimitsijat, niin pitäisikö järjestää yleinen pakollinen koulutuspäivä ja siirtää samalla tulosten siirto sähköiseen muotoon, kuten pk liitossa tehdään. ei kovin vaikeaa.


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]