Re: Agilityn tulevaisuus


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti Analyysi , Marraskuun 16, 2016 kello: 16:41:59
----------------------------------------------------------------------

Re: Agilityn tulevaisuus

Vastineena juttuun: Re: Agilityn tulevaisuus, jonka kirjoitti: Pippurinna , Marraskuun 16, 2016 kello: 12:33:58:

Jos pidetään tärkeänä, että kilpailijoita yritetään kohdella tasapuolisesti, niin onko olemassa joitakin kilpailijoita, joiden tuloksia ei voi lainkaan arvioida?

Jos kaikkien tuloksia pitää pystyä arvioimaan, niin mikä olisi se tapa, miten sen voisi tehdä loukkaamatta jotain henkilökohtaisesti?

Tässä lajissa on todella vaikea tehdä mitään arvioita suorituksista, pistelaskusta tai koirasta ilman, että joku siitä loukkaantuu.

Tässä lajissa on erilaisia ryhmiä. Jotkut ovat lapsia, toiset ovat vanhuksia, kolmannet ovat "huippuja", neljännet naisia, viidennet miehiä, kuudennet parakisaajia jne.
Kaikki nämä ryhmät poikkeavat toisista kilpailijoista tavalla tai toisella. Voidaanko näistä eroista keskustella jotenkin järkevästi ja analyyttisesti ilman tunteenpurkauksia? Tällä hetkellä en siihen usko. Jos siihen ei pystytä, niin se tekee kipeätä tavalla tai toisella.

Kertokaa sitten, kun on tullut aika tehdä analyysiä. Silloin selvitetään mikä toimii ja mikä ei toimi sekä miksi on näin! Jos joku ei toimi, sitä voi yrittää korjata.


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]