Re: Agilityn tulevaisuus


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti ITe , Marraskuun 12, 2016 kello: 14:46:10
----------------------------------------------------------------------

Re: Agilityn tulevaisuus

Vastineena juttuun: Re: Agilityn tulevaisuus, jonka kirjoitti: Outi Huuskonen , Marraskuun 11, 2016 kello: 03:06:03:

Puutun ensisijaisesti tuohon käsitteeseen virallinen, koska siitä on olemassa monenlaisia käsityksiä.

- Ensinnäkin kilpailu on virallinen, kun sen on myöntänyt SAGI. Kennelliitto ei myönnä yhdellekään kisalle järjestämisoikeutta vaan tämä myöntämisoikeus on delegoitu SAGIlle.

- Kennelliitto myöntää koirille sertit ja valionarvot. SAGI ei näitä arvoja myönnä, vaikka onkin ollut vaikuttamassa valionarvosäännön syntyyn ja sisältöön. Valionarvosäännöt valmistellaan SAGIssa, mutta jo SAGIn perustamisvaiheessa yksiselitteisesti todettiin, että koirille kuuluvat tittelit myöntää kaikessa laajuudessa yksinomaan Kennelliitto. Koirien tulokset myös siirtyvät Kennelliiton jalostustietokantaan. Agility ei ole rodunomainen koe, joten sillä ei ole samanlaista painoarvoa jalostustietokannassa kuin vaikkapa metsästyskokeella. Kasvattajat kylläkin hyödyntävät agilityn tulostietoja, mutta oman harkintansa mukaan. Rotuyhdistykset tuntuvat suhtautuvan agilitystä saatuihin tuloksiin kirjavasti, mutta SAGIlla ei ole näihin päätöksiin mitään toimivaltaa.

- Kennelliittoa ei kiinnosta kuka koiraa ohjaa, eivätkä he tallenna ohjaajan tietoja. Käytännössä heille on siis saman tekevää saako koira valioitumiseen oikeuttavat tulokset yhden, kahden tai kolmen ohjaajan ohjauksessa tai mitkä ovat ohjaajan taustat. Myöskään SM-kisoissa heidän tietokannassaan merkitystä ei ole ohjaajalla vaan ainoastaan koiralla. Valioitumiseen oikeuttavat, hyväksyttäviä tuloksia koskettavat päätökset, on myös vahvistettava Kennelliitossa. Näitä päätöksiä ei voida tehdä vain SAGIssa.

- Oikeastaan Kennelliiton kannalta kaikki ohjaajaan liittyvä tieto on "epävirallista" riippumatta siitä onko kyseessä normi tai arvokisa. Ainoastaan, jos ohjaajalla on Kennelliiton asettama kilpailukielto, hän ei voi toimia ohjaajana. Kennelliiton näkökulmasta ohjaajan vaihtamisen jälkeen ongelmia koiran suoritukselle ei kuitenkaan ole olemassa.

- Koirakon (koira ja ohjaaja) arvokisakriteereistä ja kilpailun kulusta päätetään sen sijaan SAGIssa, vaikkakin Kennelliitto vahvistaa varsinaiset säännöt. SM-titteli koirakolle on SAGIn määrittelemä asia ja SAGIn tunnustus.

- SAGIn kannalta kaikki sen arvokisat ovat virallisia ja niistä on päätetty kokonaisuutena yleiskokouksessa ja tämä näkyy myös liiton toimintasuunnitelmassa ja vuosikertomuksissa.

- Edellisen perusteella ja aivan teknisessä mielessä kokonaiskysymys ei ole aivan helppo ja pitää sisällään hyvinkin monenlaisia näkökulmia. Riippumatta siitä, mitä harrastajat tai SAGI ajattelee, näen mahdottomaksi koiran valioitumisen ilman, että Kennelliitolle on selvästi esitetty tulosten syntytapa ja saatu sille hyväksyntä. Nyt keskustelussa olevan toimintamallin osalta en ole aivan varma onko se läpäissyt Kennelliiton käsittelyn, kun puhutaan valioitumisesta. Kun puhutaan muista näkökohdista liikkumavaraa ja toimivaltaa on huomattavasti enemmän myös SAGIn sisällä. Jos Kennelliitto on antanut vahvistuksensa, niin asia on siltä osin selvä.

Korostan vielä, että edellinen edustaa oman näkemykseni mukaan puhtaasti sääntötaustaa. On täysin eri asia, jos tilannetta halutaan muuttaa ja ryhdytään sen vaatimiin toimenpiteisiin.


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]