Re: Agilityn tulevaisuus


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti Mitenkäs tämä nyt oikein menee , Marraskuun 12, 2016 kello: 10:38:44
----------------------------------------------------------------------

Re: Agilityn tulevaisuus

Vastineena juttuun: Re: Agilityn tulevaisuus, jonka kirjoitti: Täällä , Marraskuun 12, 2016 kello: 00:31:16:

Tässähän mennään asiallisesti jo pitkälle kilpailusääntöjen alueelle, että tällaiset asiat pitäisi saattaa liittokokoukselle päätettäväksi. Liikutaan kyllä hallituksen toimivaltuuksien ylärajoilla. Päinvastoin, liittokokoukselle on viime aikoina tuotu käsiteltäväksi melko kevyesti valmisteluja detaljitason asioita, joita koskeva päätöksenteko taas luontevasti kuuluisi hallitukselle. Ja nyt puolestaan syyskokouksessakin haetaan liitonkokoukselta valtuutusta sille, että kilpailutoimikunta saa päättää määrätyistä linjauksista - ohi hallituksen (???), joka siis esittelee tämän delegointiasian liittokokoukselle. Päätöksenteossa kannattaa pitää isot linjat ja käytännön toteutus erillään. Asioiden delegoinnissa tulee pitää toimivaltakysymykset selvinä. Helpottaa myös mahdollisten vastuukysymyksien selvittämisessä.


Täällä kirjoitti:
» Mi kirjoitti:
» » Kyselen vielä mistä noista uusista säännöistä voisi lukea?

» Ei ne niin uudet ole, jo vuoden olleet.

» http://www.agilityliitto.fi.pwire.fi/site/assets/files/11987/parakriteeristo-_hallituksen_hyvaksyma.pdf----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]