Re: Agilityn tulevaisuus


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti Toinen parakisaaja , Marraskuun 7, 2016 kello: 09:43:09
----------------------------------------------------------------------

Re: Agilityn tulevaisuus

Vastineena juttuun: Agilityn tulevaisuus, jonka kirjoitti: Ihmettelijä , Marraskuun 6, 2016 kello: 23:59:34:

Ihmettelijä kirjoitti:
» Nyt täytyy kyllä ihmetellä, että mihin suuntaan agilitykilpailujen tulevaisuus menee. Kenen ehdoilla agilitykilpailuja järjestetään?

» Minusta agilityssä on ollut hienointa se, että kaikki kilpailijat kilpailevat samassa sarjassa ja samoilla säännöillä. Nyt parakilpailijat ovat saaneet omia ihanneaikoja. Milloin tasoituksen saavat nuoret, vanhukset, lihavat jne. jne.

» Onko tämä kaikista muista ok? Esimerkkitulokset löytyvät linkistä:

Parakisaajan näkövinkkelistäkään en pidä aikatasoituksia hyvänä ajatuksena. (Enkä ole hakenut itse erityisehtoja, vaikka sitä on minulle useampi ihminen ehdottanut) Yksinkertaisena perusteena se, että agilityssa arvostellaan koiran suoritus eikä ohjaajan. Eri asia on varsinaiset parakilpailut, joissa kisataan luokiteltuna ja samassa luokituksessa olevien henkilöiden etenemä on sama.

Mutta tärkeää on myös muistaa, että erityislupia ei ole kilpailijat myöntäneet itselleen. Aloituksessa mainittu asia ei siis ole kilpailijan vika.

Se onkin sitten ihan erillinen kysymys vielä, että onko liiton myöntämä erityislupa agilitysääntöjen mukainen. Sääntöjen sanamuoto mainitsee vain kilpailemisen vaatimat poikkeusjärjestelyt:

"Liikunta-, näkö- ja kehitysvammainen ohjaaja voi hakea kilpailutoiminnan erityislupaa, mikäli kilpaileminen vaatii poikkeusjärjestelyjä. Erityisluvassa määritellään, miltä osin kilpailutoiminnan vakiintuneista toimintatavoista voidaan ohjaajan vammasta johtuen poiketa. Erityislupa on kilpailunjärjestäjän pyynnöstä esitettävä kirjallisena."

Tuosta eteenpäin päästäänkin sitten melkoiseen juristitulkitsemiseen, että vaatiiko kilpaileminen etenemäkerrointa tai onko tuloksen määritteleminen ajan perusteella sellainen vakiintunut toimintatapa, johon yllä viitataan.

Ja toisaalta, miinusmerkkisiä tuloksia ei oikeastaan ole olemassa. Sääntöjä tiukasti tulkiten henkilökohtaisella etenemällä kilpaileva kisaaja saa oman rajansa, jonka jälkeen on aiakvirhettä, mutta varsinainen tulos muodostuu yhteisvirheistä sekä suoritusajasta, ei vertailusta ihanneaikaan. Mistä taas voi sitten miettiä, että onko oikein, että parakisaajan koira saa "helpommin" nollia, jotka voivat johtaa serteihin ja valioarvoon.

"Tulos
Tulos muodostuu koirakon yhteisvirheistä sekä suoritusajasta. Suoritusaika mitataan sadasosasekuntien tarkkuudella."

Säännöissä tai tuomarin ohjeessa ei mainita ihanneajan määrittämisen tai tulosten osalta erityislupien osalta mitään, kun taas rataan tutustumisen osalta erityislupaan nojaavat erityisjärjestelyt mainitaan.

Mutta älkää kivittäkö kisaajaa, kivittäkää tahoa, joka erityisluvat myöntää. Myöntäjää ei mainita säännöissä eikä oikeastaan liiton sivuillakaan mainita muuta kuin että mihin hakemus lähetetään.


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]