Re: Ylökin palkinnot


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti ITe , Syyskuun 24, 2016 kello: 14:58:06
----------------------------------------------------------------------

Re: Ylökin palkinnot

Vastineena juttuun: Re: Ylökin palkinnot, jonka kirjoitti: ??? , Syyskuun 24, 2016 kello: 14:26:18:

Olisi hyvä huomioida ainakin muutama seikka rahoituksessa. Ensinnäkin yleensä pankki vaatii säästöjä jo etukäteen, joten pelkästä jälkikäteen tapahtuvasta rahoituksesta ei aina ole kysymys. Toinen on tontin kustannus. Tontin voi ostaa tai vuokrata. Tämä on toki kiinni tontin alkuperäisen omistajan tahdosta, haluaako hän kertakorvauksen vai pitkäaikaisempaa tuloa. Tontin omistamisella on kuitenkin suuri merkitys myös koko kiinteistön vakuusarvoon. Vuokratonttia ja omaa tonttia arvostetaan eri tavoin vakuuskäytännössä. Kolmanneksi on huomioitava liikuntamäärärahoista saatava tuki. Se on ollut monissa hankkeissa useita satojatuhansia euroja eli hyvin merkittävä osa rahoitusta. Neljänneksi tulee muistaa myös vuokraaminen ulkopuolisille. Aina ei seura pysty ainakaan aluksi itse täyttämään kaikkea uutta tilaa ja aikaa. Silloin tilaa kannattaa vuokrata naapuriseuralle tai jollekin muulle taholle. Juuri tällöin tulee olla kuitenkin tarkkana verotuksen suhteen. Lisäksi monessa hallissa harrastajat ovat tehneet omia taloudellisia panostuksiaan, jotka eivät suinkaan ole olleet kaikissa tapauksissa kovin vähäisiä. Talkootyöllä on myöskin oma arvonsa, vaikka sen pyörittäminen kirjanpidossa voi olla arvonmuodostuksen osalta hieman hankalaa. Jos hallihanke on kuitenkin päässyt EU-tukien piiriin, niin juuri siellä aika tarkkaankin ohjeistetaan miten oman työn arvo lasketaan. EU-tuen piiriin pääseminen voi tarkoittaa useiden kymmenien prosenttien osuutta hallin kokonaiskustannuksista. Muistaakseni maksimi oli jotain 50 %, mutta niin suurta osuutta on kyllä tosi vaikea saada ja edellyttää hallilta tosi monipuolista käyttöä ja hyviä yhteistyökumppaneita.

Tässä nyt muutamia asioita, joita on syytä vaihtoehtolaskelmissa huomioida.


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]