Re: Ylökin palkinnot


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti koskeeko kaikkia , Syyskuun 23, 2016 kello: 12:07:36
----------------------------------------------------------------------

Re: Ylökin palkinnot

Vastineena juttuun: Re: Ylökin palkinnot, jonka kirjoitti: ITe , Syyskuun 23, 2016 kello: 11:07:51:

ITe kirjoitti:
» Kuten jo mainittiin yleishyödyllisyys on se peruste, johon nojautuen osa tuloista voidaan katsoa hankitun yleishyödyllisessä tarkoituksessa ja silloin ne voidaan myös käyttää tuossa tarkoituksessa. Jos etu menee liian pienelle ryhmälle tai yksittäiselle henkilölle ei kyseessä enää ole yleishyödyllinen toiminta. Yleishyödyllisen toiminnan sisällä toki sallitaan kustannusvastaavuusajattelua, mutta vain rajoitetusti. Kaikkia yhteisön toimintaan osallistuvia on kohdeltava samalla tavalla ja tasa-arvoisesti.

» Wikipedia:

» "Yleishyödyllinen yhteisö on yhdistys, säätiö, osakeyhtiö tai muu juridinen yhteisö, jonka toiminnan yhteiskunnallisen hyödyn ja merkityksen katsotaan olevan niin huomattava, että sille voidaan myöntää erityisiä verovapauksia. Samalla yhteisö sitoutuu yhteiskunnallisen yhteisön kriteerien mukaisiin rajoituksiin esimerkiksi yritysvoittonsa tai jakamiensa osinkojen määrässä. Yleishyödyllinen yhteisö ei voi käyttää edes osaa varoistaan perustajansa tai hänen läheistensä hyväksi. Yleishyödyllisyys arvioidaan verotuksen yhteydessä yhteisön sääntöjen ja toiminnan perusteella.

»
» Yleishyödyllisyyden määritelmä

» Yleishyödyllisen yhteisön määritelmä löytyy nykyisin ainoastaan tuloverolaissa,[2] jonka 22.1 §:n mukaan yhteisö on yleishyödyllinen, mikäli se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä, sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin, se ei tuota toiminnallaan siihen osallisille taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä.

» Kaikkien kolmen ehdon tulee toteutua yhtäaikaisesti. Vaikka suurin osa yleishyödyllisistä yhteisöistä on yhdistyksiä tai säätiöitä, voi myös osakeyhtiö olla luonteeltaan yleishyödyllinen, mikäli se täyttää edellä mainitut kolme kohtaa."


Eli ymmärsinkö oikein.

Voiko yhdistyksen hallitus esim myöntää itselleen ilmaisen treenioikeuden yhdistyksen halliin, mutta muut joutuu maksamaan? meneekö tuo tuon yleishyödyllisyyden ohi? tai ylipäänsä kellekään jäsenelle esim lahjaksi arvokisamenestyksestä?


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]