Re: Ylökin palkinnot


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti ITe , Syyskuun 10, 2016 kello: 17:30:55
----------------------------------------------------------------------

Re: Ylökin palkinnot

Vastineena juttuun: Re: Ylökin palkinnot, jonka kirjoitti: jesuppa , Syyskuun 10, 2016 kello: 16:15:01:

Nyt en taaskaan tainnut ilmaista itseäni riittävän selvästi. Tarkoitin, että päällekkäisyyksiä koskeva asia on ollut esillä ja siitä on keskusteltu. Niissä keskusteluissa, joissa olen itse aikoinani ollut mukana todettiin, että päällekäisyydet eivät ole olleet kovin suuri ongelma tai ainakaan niiden haitoista ei ole seurojen toimesta raportoitu. Jos siis ei raportoida, niin ainakaan tuolloin en itse katsonut mitenkään tarpeelliseksi ryhtyä asiaan mitenkään vaikuttamaan.

Nytkin täysin oma mielipiteeni on, että kyllä seurojen täytyy itse nostaa kokemansa ongelmat tiedoksi ja keskusteluun sekä tehdä menettelytapaesityksiä. Vaikka en enää ole asioista päättämässä, niin vaikea on kuvitella, että SAGIssa alettaisiin etsimällä etsimään jotain päällekkäisyysongelmaa. Kyllä seurojen tulee joko yksittäin tai yhdessä todeta, että nyt on päällekkäisyysongelma olemassa ja siihen täytyy löytää joku ratkaisu. Vasta jos keskinäiset keskustelut eivät johda tulokseen, on syytä pyytä SAGIlta ratkaisua tai apua. Oma, - täysin henkilökohtainen mielipiteeni - siis edelleen on, että kyllä keskustelijoina tulee olla ensisijaiset ne seurat, joiden välillä on ongelma. Jos tätä keinoa ei edes yritetä, on ainakin minun vaikea ymmärtää, miksi SAGIn tulisi ottaa tässä joku paimentajan rooli? Olisi vähintään kohtuullista, että seuroissa mietittäisiin, minkälaisia rajoja ne haluavat muille asettaa ja samalla sitoutua itse siihen, että samaa rajoitusta tullaan varmasti noudattamaan myös toisaalta niitä itseään kohtaan. Eivät suojarajat voi olla vain yksipuolisia vaan ne ovat ainakin minun näkemykseni mukaan lähes aina molemminpuolisia. Jos näin ei ole, siihen tulee olla todella pätevä syy. Juuri nyt ei tule mieleen oikein yhtään hyvää syytä, mutta en kiistä, etteikö sellaistakin voisi olla olemassa.

Edelleen korostan, että ensin täytyy olla pelisäännöt ja vasta sitten on syytä ruveta niitä noudattamaan. Jos pelisääntöjä ei ole, niin niiden, jotka omasta mielestään kärsivät tilanteesta, tulisi olla aktiivisia pelisääntöjen aikaansaamiseksi. Ei voi olla niin, että SAGI lähtee ehdoin tahdoin valvomaan kaikkia mahdollisia asioita tietämättä onko valvonnalla mitään tavoitetta ja miten joku mahdollinen tilanne ratkaistaan, vaikka ei tiedetä edes mikä on pelin henki.

En väitä, etteikö ongelmaa ei olisi, mutta myönnän, että minä itse en ole tässä suurta ongelmaa nähnyt. Voin olla väärässä, mutta muiden on se kyllä osoitettava, ei minulle, mutta päättäjille. - Kirjallisesti!


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]