Re: SAGIlle tukea


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti ITe , Maaliskuun 28, 2016 kello: 13:04:49
----------------------------------------------------------------------

Re: SAGIlle tukea

Vastineena juttuun: Re: SAGIlle tukea, jonka kirjoitti: Tarkennusta , Maaliskuun 26, 2016 kello: 21:36:19:

VALOssa korostetaan myös hyvää hallintoa yhdistystoiminnassa ja siihenhän me kaikki olemme myös SAGIssa sitoutuneet:

http://www.soste.fi/media/pdf/julkaisut/hh-opas_nettiin.pdf


http://www.sport.fi/system/resources/W1siZiIsIjIwMTQvMDQvMDMvMDlfMjNfMjJfNzY1X1BfdF9vaWtlaW5fb3Bhcy5wZGYiXV0/P%C3%A4%C3%A4t%C3%A4%20oikein%20-opas.pdf----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]