Re: Ainutlaatuinen päätös :D


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti ITe , Helmikuun 14, 2016 kello: 12:16:05
----------------------------------------------------------------------

Re: Ainutlaatuinen päätös :D

Vastineena juttuun: Re: Ainutlaatuinen päätös :D, jonka kirjoitti: Happy hour , Helmikuun 13, 2016 kello: 15:26:56:

SAGI on koko toiminta-aikansa ajanut kansainvälisessä agilityssä kokoluokkien tasapuolista kohtelua. En ainakaan itse ole nähnyt ainoatakaan Suomesta lähtenyttä virallista kannanottoa tai ehdotusta, jonka ajatus olisi päinvastainen ja oman käsitykseni mukaan olen nähnyt ne kaikki. Suomalaisessa sääntökehityksessä ollaan myös pidetty siitä kiinni, että kaikkia kokoluokkia kohdellaan tasapuolisesti.

EO:n osalta kokoluokkien täysin tasapuolista kohtelua ei kaikilta osin ole sen säännöissä aina huomioitu. Suunta on mielestäni selvästi tasapuolisempaan päin ja erot ovat todella pienet. Koko kisakonsepti syntyi alun perin vähän epävirallisemmalla tavalla ja tämä ei ole voinut olla vaikuttamatta myös sääntökehitykseen. Ensin alkuun Suomi ei edes kovin paljoa puuttunut siihen ketkä kisaan osallistuivat ja lähteminen oli ennen kaikkea lähtijän innostuksesta kiinni. Oman tulkintani mukaan yksi syy maksien yliedustukselle aikoinaan oli järjestäjän halu saada ylipäätään kisaan osallistujia. Kun Suomea alkoi tapahtuma suuremmassa määrin kiinnostaa ja lähtijöitäkin alkoi olla enemmän kuin paikkoja, kehitettiin rankingia. Silloin tuli myös suurempaa tarvetta vaikuttaa tapahtuman sääntöihin. Siitä en ole täysin varma, minkälainen vaikutus Suomen näkemyksellä kilpailijoiden hyväksymisessä kansallisen liiton toimesta on ollut, mutta vähitellen joko meistä riippumatta tai vaikutuksestamme tai jostain muusta syystä linja on tiukentunut.

Myös FCI:n MM-kisojen säännöissä on ollut pieniä paineita maksien määrän suosimiseksi. Joissakin maissa on mini- ja medikoiria todella vähän. Joissakin maissa ei tarvitse järjestää kilpailuja kaikille kokoluokille tasapuolisesti. Meillä täytyy. Tämä maakohtainen epätasapaino on kyllä näkynyt eri maiden esittämissä sääntöehdotuksissa koskien myös MM-kisoja. Jotkut ovat halunneet makseille keskeisemmän roolin. Suomi ei ole koskaan näitä ajatuksia kannattanut. Maksien suosimisajatusten takana on oman tulkintani mukaan ollut hyvinkin erilaisia taustoja. Joissakin maissa delegaatit pelaavat täysin omaa peliään ja muokkaavat kantansa vain omien mieltymysten mukaan. Suomessa taustalla on todella suuri ja laaja valmistelu, jossa kysytään alkuun niin harrastajien kuin seurojenkin ajatuksia. Noista ajatuksista sääntötyöryhmä tekee yhteenvedon ja mielipiteitä kysytään vielä erikseen tuomareilta ja muutenkin valmisteluun osallistuu kymmeniä ihmisiä. Tällä hetkellä tuota valmistelua vetää Suomalaisen Merja. Kantaa otetaan niin omiin aloitteisiin kuin muiden maiden esittämiin ehdotuksiin. SAGI on koko toiminta-aikansa tuonut käsittelyyn pitkälle pohdittuja esityksiä ja ehdotusten laatu on vaikuttanut niin, että Suomen ehdotuksia on pidetty FCIssä jopa ns. 0-paperina, eli dokumenttina, jonka pohjalta käsittely on aloitettu. Estesäännöissä saatiin yhdellä kierroksella läpi jopa lähes 40 ehdotusta, mikä oli enemmän kuin muilla mailla yhteensä. Suuri ansio tästä lankeaa myös delegaatille Risto Ojanperälle ja varadelegaatille Mia Laamaselle, jotka ovat tehneet kansainvälisesti paljon epävirallista lobbaamista. Suomalaiset tuomarit ovat myös sekä yksittäisinä henkilöinä että myös yhdistyksenä pitäneet huolta, että linjalla on jatkuvuutta.

Kansainvälisesti uskon, että rotukirjon erilaisuuden ja joidenkin maiden delegaattien "omavaltaisuuden" lisäksi paineita suhtautumisessa eri kokoluokkiin aiheuttaa järjestötausta. Toisissa maissa agility on selvästi palveluskoiraliittojen operoimaa ja hallinnoimaa, vaikka keskusjärjestönä olisikin kansallinen kennelliitto. Palveluskoiraharrastus, joka on aivan erinomaisen hienoa toimintaa, keskittyy kuitenkin isompiin rotuihin. Omasta mielestäni ei siis ole mitenkään edes ihmeellistä, että myös agilityssa on näissä maissa enemmän painoarvoa isoilla kuin pienillä roduilla. Kulttuuri nyt vain on erilaista eri puolilla maailmaa ja Eurooppaa. Siinä ei ole mitään pahaa, mutta se ei tarkoita, että meidän suomalaisten tulisi valita sama ajattelumalli. Jos vaikkapa Sveitsissä on tosi vähän minikisaajia, niin miksi meidän tulisi toimia kuten sveitsiläiset ja vähentää minikoirien kilpailumääriä. Suomalaisessa kontekstissa siihen ei ole olemassa mitään perusteita. Ei ainakaan minun mielestäni.

Olen vahvasti sitä mieltä, että kansainvälisesti Suomen tulee jatkaa kaikkien kokoluokkien tasa-arvoisen kohtelun periaatetta ja ajaa kaikkia niitä sääntökehityksen aloitteita, jotka tätä tukevat tai pitävät yllä. Toivottavasti en tule näkemään sitä päivää, jolloin SAGIn yleiskokous tai hallitus tuota linjaa muuttaisi.


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]