Re: Ainutlaatuinen päätös :D


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti ITe , Helmikuun 12, 2016 kello: 12:20:43
----------------------------------------------------------------------

Re: Ainutlaatuinen päätös :D

Vastineena juttuun: Ainutlaatuinen päätös :D, jonka kirjoitti: Oivoivoi , Helmikuun 11, 2016 kello: 22:07:21:

Kun luin Petri Hasun ilmoituksen tapahtuman perumisesta päässäni pyöri suuri joukko epämääräisiä ajatuksia. Ajatusten ja tunteiden vyyhti tuntuu hyvin sekavalta ja sen purkaminen ja jäsentely ei oikein tunnu onnistuvan kovin loogisesti. Eivät ne tunteet ole mitään erityisen syviä, mutta juuri epämääräisyys on se vallitseva olotila, joka on päällimmäisenä.

Tiedän, että Petri Hasu on varmasti hyviä agilitymiehiä ja vielä ihan viimeisen päälle. Olen vakuuttunut, että Petri ja muut taustajoukot ovat halunneet vilpittömästi tuoda suomalaiseen agilityyn jotain uutta ja mielenkiintoista. Uusien ideoiden kehitteleminen on lajille välttämättömyys ja suorastaan elinehto. Laji tarvitsee Petri Hasun kaltaisia tyyppejä, jotka ajattelevat toisin ja etsivät uusia tapoja ajatella ja toimia. Jos kukaan ei koskaan ajattelisi eri tavalla, tämä maailma pysähtyisi. Sitä, että joku yrittää ajatella toisin ja luovasti, ei pidä tuomita.

Vaakakupissa on sitten se toinenkin puoli. Osa sitä on, että SAGIn tehtävä on toimia jäsenyhdistystensä etujen puolustajana ja valvoa, että kaikkia sen jäsenyhdistyksiä kohdellaan tasa-arvoisesti. Lisenssikilpailijoiden osalta SAGI on myös sopimuksellisesti sitoutunut valvomaan heidän tasapuolista kohteluaan. Tätä edellyttävät myös yhdistyslaki, SAGIn yhdistyssäännöt ja kilpailusäännöt. SAGIlla on myös erityinen velvollisuus valvoa tasapuolisuuden toteutumista. Se ei siis ole vain oikeus vaan oikeudesta seuraa velvollisuus, mikä on yksi tärkeä oikeusperiaate.

Suurin osa agilitytoiminnasta on varsin vakiintunutta ja etenee omia uomiaan. Suurimpia säröjä tulee tilanteissa, joissa joku esittää tai toimii tavalla, jota agility-yhteisössä ei ole aiemmin yhdessä ratkaistu tai asiassa, joka on aiemmin osittain ratkaistu ja osittain ei sekä toiminta on jossain ratkaistun ja ratkaisemattoman rajapinnassa. Tässä kilpailusarjassa oli mielestäni osittain kysymys juuri näistä asioista. Toisista asioista löytyy varsin tarkkoja ja täsmällisiäkin päätöksiä ihan suoraan sääntökirjasta, mutta sitten on niitä, joista ollaan vähempi keskusteltu. Yksi keskeinen asia on juuri kilpailusarjat. Niiden luonteesta ja roolista on vielä lähivuosina pakko käydä keskusteluja ja tehdä jotain päätöksiä. Minkälaiset kilpailusarjat ovat mahdollisia ja minkälaiset eivät? Mitä niiltä voidaan edellyttää ja mitä ei? Ainakin tästä asiasta ei vuosien varrella ole todellakaan puhuttu tarpeeksi. Olisi paljon parempi puhua kuin vain odottaa, että seuraava tätä asiaa koskeva tapaus tulee framille. On ylipäätään ongelma, jos aina edetään ennakkopäätösten, selvitysten, tiedusteluiden ja muiden vastaavien menettelyiden kautta, vasta kun asia on sylissä.

Mikä tässä asiassa on vikana? Tällä tavalla, joka ainoasta tapauksesta tulee henkilökohtainen ja henkilökohtaiset tunteet nousevat pintaan. Haetaan syyllisiä ja nostetaan esille sellaisia asioita, joilla ei tosiasiassa ole mitään tekemistä varsinaisen asian kanssa. On paljon parempi, jos niistä kaikille tärkeistä asioista, joihin halutaan vaikuttaa, käydään keskustelu ennen kuin ennakkotapaus on pöydällä. Silloin voidaan mahdollisessa casessa arvioida ennen kaikkea sitä, miten kyseinen tapaus suhteutuu sovittuihin periaatteisiin. Jos kaikki tapaukset ovat ennakkotapauksia, tämä on todella vaikeaa. Jälkikäteen se nyt vaan ylipäätään on vaikeampaa.

No kyllä tässä ainakin yksi syyllinen on. Itse olen jo vuosia sitten pohtinut kilpailusarjojen järjestämisen ongelmallisuutta. Mitä tarkoittaa SAGIn oikeus "tavaramerkkiin", mikä on muiden aineettomien oikeuksien arvo? Olen myös pohtinut yritysten tuloa tähän lajiin jonkinlaiseksi osapuoleksi ja todennut sen ongelmallisuudet jne.. Voisi melkein sanoa, että olen kaivanut verta nenästäni, kun en ole voimakkaammin vaatinut, että tästä asiasta käytäisiin asiallinen keskustelu ennen kuin mitään ongelmallista tulee näköpiiriin. Uskon kuitenkin, että kyllä moni muukin on tämän saman ilmiön havainnut. Miksi tätä asiaa ei ole otettu ajoissa pöydälle, kun ennusmerkkejä on ollut havaittavissa. Nyt, kun tämän tapauksen tiimoilta ollaan päädytty käytännön ratkaisuun, pitäisi ottaa pieni tuumausaika ja pohtia pelisääntöjä. Siitä ei ole mitään hyötyä, että pistetään pää pensaaseen ja uskotellaan, että ei sitä mörköä ole olemassa, kun kukaan ei siitä puhu.

Minulla on omat, melko moninaisetkin ajatukseni siitä, mitä asioita tulisi olla käsittelyssä. Niillä seuroilla, jotka haluavat jotain kilpailusarjoja mahdollisesti jatkossa järjestää on varmasti myös omiaan. Kilpailijoilla, SAGIn jäsenseuroilla ja mahdollisesti jopa yrityksillä voi olla omia ajatuksiaan. SAGIn säännöt määrittelevät peruspuitteet ja edellytykset, mutta ei se auta, että pistetään pää pensaaseen eikä puhuta. Jos joku jotain uutta suunnittelee, tulisi sekin nostaa ensin avoimesti keskustelupöydälle. En oikein näe muuta mahdollisuutta, joka voisi toimia ainakaan pitkän päälle.

Kaikesta huolimatta, hyvää kilpailuvuotta kaikille harrastajille, olipa sitten lajin kehittämisestä minkälaisia ajatuksia tahansa.

t: ITe

ps. Tulee muistaa, että kaikki agilitytoiminta ei ole SAGIn säätelyn alaista. Kysymys onkin rajoista.



----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:





[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]