Re: Ruotsiin uusia säkäluokkia?


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti Kuinka monta? , Tammikuun 1, 2016 kello: 12:40:54
----------------------------------------------------------------------

Re: Ruotsiin uusia säkäluokkia?

Vastineena juttuun: Re: Ruotsiin uusia säkäluokkia?, jonka kirjoitti: Kisajärjestäjän näkökulma , Tammikuun 1, 2016 kello: 00:43:19:

Olisi mielenkiintoista kuulla yleisesti, kuinka monta kokoluokkaa ja kuinka monta tasoluokkaa korkeintaan saisi olla? Sillä on suuri ero, jos puhumme vähimmäis- tai enimmäistarpeesta. Ne eivät suinkaan ole millään tavalla tai mittarilla sama asia.

Samalla haluaisin kuulla, mitä kaikkia muutoksia luokkien määrän kasvattaminen aiheuttaisi sekä palkintomääriin että myös esteiden korjauksiin? Samoin olisi hyvä kuulla vaikutukset kilpailuaikatauluihin ja maajoukkueiden jäsenmääriin? Pysyttäisiinkö nykyisissä maajoukkueen jäsenten määrissä vai kasvatettaisiinko aina kokoluokittain samalla määrällä kuin nykyisin on yhdessä kokoluokassa? Mitkä olisivat kyseisten muutosten kustannukset?

Jos puhutaan luokkamuutoksista, niin kaikki tekijät ja vaikutukset on nostettava pöydälle riippumatta siitä ovatko ne oman arvion mukaan hyviä tai huonoja. Näkisipä joku joskus sellaisen vaivan, että tekisi ryhmitetyn listauksen kaikista mahdollisista muuttujista, jotka olisi huomioitava ja joita olisi punnittava. Yhden tai vain muutaman asian esille nostaminen on jo lähtökohdiltaan hieman torsoa meininkiä.


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]