Re: Tärkeä tiedote Agimet asiakkaille ( muutos kuljetusvaurio korjauskäytäntöön )


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti ITe , Marraskuun 1, 2015 kello: 12:08:47
----------------------------------------------------------------------

Re: Tärkeä tiedote Agimet asiakkaille ( muutos kuljetusvaurio korjauskäytäntöön )

Vastineena juttuun: Re: Tärkeä tiedote Agimet asiakkaille ( muutos kuljetusvaurio korjauskäytäntöön ), jonka kirjoitti: jesu , Lokakuun 31, 2015 kello: 21:20:05:

Erään rahtiyrityksen sähköisen vahinkoilmoituksen lisäteksti:

"Huomaa: Reklamaatioaika on 7 vuorokautta kuljetuksen päättymisen jälkeen. Rahtikirjaan pitää aina tehdä varauma mahdollisesta vauriosta, jonka kuljetusliikkeen edustaja vahvistaa allekirjoituksellaan. Valokuva pakkauksen ja tuotteen vauriosta on hyvä liittää reklamaatioon. Mahdollisessa piilovauriotapauksessa on osoitettava valokuvalla, ettei vauriota voinut havaita pakkauksen päälle.

Jos vaurioilmoitusta ei ole tehty 7 vuorokauden kuluessa kuljetuksen päättymisestä tai jos rahtikirjaan ei ole tehty varaumaa mahdollisesta kuljetusvauriosta, XXX ei vastaa vaurion korjauksesta tai tuotteen vaihtamisesta virheettömään tuotteeseen."
----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]