Re: Pellon ruskakisat ja kuulutus


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti Jari Lukkarinen , Lokakuun 5, 2015 kello: 17:21:12
----------------------------------------------------------------------

Re: Pellon ruskakisat ja kuulutus

Vastineena juttuun: Pellon ruskakisat ja kuulutus, jonka kirjoitti: seikkailija , Lokakuun 5, 2015 kello: 16:09:35:

Kilpailusäännössä sanotaan:
"Mikäli kilpailuradan ulkopuolelta koiralle annetaan ohjeita tai käskyjä, jotka merkittävästi edesauttavat tai ovat omiaan edesauttamaan koirakon
suoritusta, kilpailusuoritus voidaan hylätä."
Ensin mainitusta ei ilmeisesti seurannut toista, joka olisi aiheuttanut viimeisen.


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]