Uusi eläisuojelulaki


[ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti Niili , Tammikuun 10, 2018 kello: 17:51:00
----------------------------------------------------------------------

Uusi eläisuojelulaki

Kohta ei tarvitse nilittää talkooväen riittävttdestä tai muusta kun edelletykset harrastaa menee alta.
Ratkaisu ongelmiin tulee tällä kertaa hivenen yllättävältä suunnalta, nimittäin uusi valmisteilla oleva #Eläinsuojelulaki ratkaiseen yllä luetellut ongelmat kertaheitolla, jos se tulee voimaan nyt lausuntokieroksella olevassa muodossaan.

(lausuntokierros päättyy 28.2 2018)

Tuossa muodossa voimaan tullessaan Suomesta käytännössä loppuu koiraurheilu kokonaan, lakiin kirjataan sellaisia kohtia joiden varjolla voidaan kaikki koiran kuormittaminen kieltää ja kokeiden järjestäminen tehdä käytännössä taloudellisesti mahdottomaksi.

Ja jos joiku miettii että ei kai nyt sentään, täytyy muistaa että laki on ja pysyy.
Aivan varmasti joku puunhalaaja yrittäisi näiden kirjattujen sanamuotojen kautta esim. kieltää tiettyjä lajeja kokonaan.

Laki edellyttäisi:

"Edellytyksenä ilmoituksenvaraisen eläinkilpailun järjestämiselle on lisäksi, että kilpailun
järjestäjä nimeää kuhunkin kilpailuun kilpailueläinlääkärin. Kilpailueläinlääkärin on oltava
läsnä kilpailutilaisuudessa. Kilpailueläinlääkärin nimeämisestä mahdollisesti aiheutuvista
kustannuksista vastaa kilpailun järjestäjä."
"Eläinkilpailun järjestäjän on tehtävä toiminnastaan kirjallinen ilmoitus sille maakunnalle,
jonka toimialueella järjestäjän kotipaikkakunta sijaitsee. Ilmoitus voi olla määräaikainen tai
toistaiseksi voimassa oleva. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan
aloittamista"

" Pykälän 2 momentissa kiellettäisiin myös eläimen pakottaminen yrittämään luonnollisten
kykyjensä tai voimiensa ylittämistä. Säännöksellä tarkoitetaan tilanteita, joissa eläin
toimiessaan suorituskykynsä äärirajoilla tietoisesti pakotetaan yrittämään vielä astetta
vaativampaa suoritusta. Pakottamisella ei välttämättä tarkoitettaisi fyysistä pakottamista, vaan
sillä voidaan tarkoittaa myös esimerkiksi eläimen houkuttelua palkkion avulla "

" Eläimen kurissa pitämisen ei tulisi olla niin ankaraa, että eläimellä ei ole riittävästi
mahdollisuuksia toteuttaa olennaisia käyttäytymistarpeitaan. Esimerkiksi koiran tulisi voida
välillä liikkua ja tutkia ympäristöään vapaasti ilman, että se on jatkuvasti suorittamassa sille
annettua tehtävää ."

Yllättäen uusi lakiluonnos ei koske näyttelyitä, koska;

" Eläinkilpailuna ei pidetä pääsääntöisesti eläinten ulkomuotoon perustuvaa arviointia varten järjestettyä tilaisuutta"

Jos yllä oleva asia tuntuu sinusta ikävältä, voit toimia asian muuttamiseksi alla olevasta linkistä löytyvän linkin kautta ja lähettää ASIALLISTA perusteltua palutetta lainvalmistelun osallistuvillle.

http://mmm.fi/elainsuojelulaki[ Teen vastineen (Ilman alkuperäistä) ]
[ Teen vastineen (Alkuperäinen lainattuna) ]
----------------------------------------------------------------------


Jutun lähetti 💩 , Tammikuun 10, 2018 kello: 20:10:59

Vastineena juttuun: Uusi eläisuojelulaki, jonka kirjoitti: Niili , Tammikuun 10, 2018 kello: 17:51:00:

Avainsanana tuossa on ilmoituksenvaraiset...

> Eläinkilpailut, joissa eläin voi joutua alttiiksi kohtuuttomalle rasitukselle tai muulle kivulle taikka kärsimykselle, olisivat ilmoituksenvaraista toimintaa.

Olisi melko perusteetonta luonnehtia agilityä kohtuuttomaksi rasitukseksi. Ei aiheuta toimenpiteitä.

Niinikään ennenkuin levittää perusteetonta paranoiaa uusista hirvittävistä muutoksista niin kannattaa perehtyä nykyiseen lainsäädäntöön, jossa siinä jo todetaan:

> Eläinsuojelulaki 16 §
> Jos eläin voi kilpailuissa joutua alttiiksi kivulle, tuskalle tai kohtuuttomalle rasitukselle, kilpailujen järjestäjän on omalla kustannuksellaan kutsuttava kilpailutilaisuuteen eläinlääkäri valvomaan, että tätä lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan.

Itse asiaan kommentoiden itselläni ei olisi mitään sitä vastaan vaikka päivystävä/valvova eläinlääkäri olisikin pakollinen fyysisesti läsnäolevaksi kaikkiin kilpailuihin. Päinvastoin, se olisi jopa suositeltavaa.


[ Teen vastineen (Ilman alkuperäistä) ]
[ Teen vastineen (Alkuperäinen lainattuna) ]
----------------------------------------------------------------------
Jutun lähetti Arto , Tammikuun 10, 2018 kello: 21:33:44
Vastineena juttuun: Re: Uusi eläisuojelulaki, jonka kirjoitti: 💩 , Tammikuun 10, 2018 kello: 20:10:59:

💩 kirjoitti:
» Avainsanana tuossa on ilmoituksenvaraiset...

» > Eläinkilpailut, joissa eläin voi joutua alttiiksi kohtuuttomalle rasitukselle tai muulle kivulle taikka kärsimykselle, olisivat ilmoituksenvaraista toimintaa.

» Olisi melko perusteetonta luonnehtia agilityä kohtuuttomaksi rasitukseksi. Ei aiheuta toimenpiteitä.

» Niinikään ennenkuin levittää perusteetonta paranoiaa uusista hirvittävistä muutoksista niin kannattaa perehtyä nykyiseen lainsäädäntöön, jossa siinä jo todetaan:

» > Eläinsuojelulaki 16 §
» > Jos eläin voi kilpailuissa joutua alttiiksi kivulle, tuskalle tai kohtuuttomalle rasitukselle, kilpailujen järjestäjän on omalla kustannuksellaan kutsuttava kilpailutilaisuuteen eläinlääkäri valvomaan, että tätä lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan.

» Itse asiaan kommentoiden itselläni ei olisi mitään sitä vastaan vaikka päivystävä/valvova eläinlääkäri olisikin pakollinen fyysisesti läsnäolevaksi kaikkiin kilpailuihin. Päinvastoin, se olisi jopa suositeltavaa.

Lakia valmistelleilla on varmaan ollut ajatus siitä, että nykyistä lakia ei pystytä valvomaan, koska ilmoitusvelvollisuutta ei ole ollut. Sisältöhän ei juuri muutu.

Uutta lakia esitelleessä tekstissä ei yksilöity lajeja tässä mielessä, joten kohtuuttomuuden määrittäminen jää sitten sille taholle, joka valvonnasta vastaa. Ja se on ihan hyvä.

Lakiluonnoksen tekijöillä on kuitenkin varmaan ollut joku laji mielessä. Mikähän se voisi olla?[ Teen vastineen (Ilman alkuperäistä) ]
[ Teen vastineen (Alkuperäinen lainattuna) ]
----------------------------------------------------------------------
Jutun lähetti 💩 , Tammikuun 10, 2018 kello: 21:39:32
Vastineena juttuun: Re: Uusi eläisuojelulaki, jonka kirjoitti: Arto , Tammikuun 10, 2018 kello: 21:33:44:

Arto kirjoitti:
» 💩 kirjoitti:
» » Avainsanana tuossa on ilmoituksenvaraiset...

» » > Eläinkilpailut, joissa eläin voi joutua alttiiksi kohtuuttomalle rasitukselle tai muulle kivulle taikka kärsimykselle, olisivat ilmoituksenvaraista toimintaa.

» » Olisi melko perusteetonta luonnehtia agilityä kohtuuttomaksi rasitukseksi. Ei aiheuta toimenpiteitä.

» » Niinikään ennenkuin levittää perusteetonta paranoiaa uusista hirvittävistä muutoksista niin kannattaa perehtyä nykyiseen lainsäädäntöön, jossa siinä jo todetaan:

» » > Eläinsuojelulaki 16 §
» » > Jos eläin voi kilpailuissa joutua alttiiksi kivulle, tuskalle tai kohtuuttomalle rasitukselle, kilpailujen järjestäjän on omalla kustannuksellaan kutsuttava kilpailutilaisuuteen eläinlääkäri valvomaan, että tätä lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan.

» » Itse asiaan kommentoiden itselläni ei olisi mitään sitä vastaan vaikka päivystävä/valvova eläinlääkäri olisikin pakollinen fyysisesti läsnäolevaksi kaikkiin kilpailuihin. Päinvastoin, se olisi jopa suositeltavaa.

» Lakia valmistelleilla on varmaan ollut ajatus siitä, että nykyistä lakia ei pystytä valvomaan, koska ilmoitusvelvollisuutta ei ole ollut. Sisältöhän ei juuri muutu.

» Uutta lakia esitelleessä tekstissä ei yksilöity lajeja tässä mielessä, joten kohtuuttomuuden määrittäminen jää sitten sille taholle, joka valvonnasta vastaa. Ja se on ihan hyvä.

» Lakiluonnoksen tekijöillä on kuitenkin varmaan ollut joku laji mielessä. Mikähän se voisi olla?

Onhan agilitykilpailut (varsinkin nämä korkean rasituksen arvokisat) kuitenkin julkisesti tiedossa. Olettaisin että pätevä virkamies osaa sen verran selata internettiä että löytää sieltä Agilityliiton, jos kokee että haluaa suorittaa valvontaiskuja juuri kyseisen lajin tapahtumiin.


[ Teen vastineen (Ilman alkuperäistä) ]
[ Teen vastineen (Alkuperäinen lainattuna) ]
----------------------------------------------------------------------
Jutun lähetti Arto , Tammikuun 10, 2018 kello: 22:25:37
Vastineena juttuun: Re: Uusi eläisuojelulaki, jonka kirjoitti: 💩 , Tammikuun 10, 2018 kello: 21:39:32:


» Onhan agilitykilpailut (varsinkin nämä korkean rasituksen arvokisat) kuitenkin julkisesti tiedossa. Olettaisin että pätevä virkamies osaa sen verran selata internettiä että löytää sieltä Agilityliiton, jos kokee että haluaa suorittaa valvontaiskuja juuri kyseisen lajin tapahtumiin.

"46 §. Ilmoituksenvarainen eläinkilpailujen järjestäminen.

Eläinsuojelulain 39 §:n 2 momentin mukaan laissa säädetyillä eläinsuojeluviranomaisilla ja eläinsuojeluvalvojalla on oikeus suorittaa ilman epäilyä tarkastus muun muassa eläinkilpailuissa sekä lain 16 §:n 4 momentissa tarkoitetuissa tilaisuuksissa. Laissa ei kuitenkaan säädetä eläinkilpailun tai lain 16 §:n 4 momentin tarkoittaman tilaisuuden järjestäjän ilmoitusvelvollisuudesta. Viranomaisilla ja eläinsuojeluvalvojilla ei siten aina välttämättä ole tietoa, missä, milloin ja kenen toimesta sekä millaisia kilpailuja tai edellä mainittuja tilaisuuksia järjestetään. Tätä voidaan pitää puutteena, eikä sitä kokonaan poista se, että joistakin kilpailuista on saatavilla tietoa internetistä. Muusta toiminnasta, jota voidaan tänä päivänä valvoa ilman epäilyä tehtävin tarkastuksin, eläinsuojeluviranomaisella on tietoa."


[ Teen vastineen (Ilman alkuperäistä) ]
[ Teen vastineen (Alkuperäinen lainattuna) ]
----------------------------------------------------------------------
Jutun lähetti Marko Kaminen , Tammikuun 11, 2018 kello: 08:22:05
Vastineena juttuun: Re: Uusi eläisuojelulaki, jonka kirjoitti: Arto , Tammikuun 10, 2018 kello: 22:25:37:

Kyllähän jos tuo laki sellaisenaan menee läpi ja on eläinlääkäri oltava paikalla koko kisapäivän ajan, se nostaa osallistumismaksuja järkyttävällä tavalla.
Jokainenhan tietää, että lääkäri maksaa viikonloppu työnä useita satoja euroja/päivä.

Kyllä toivoisin, että Agilityliitto olisi tässä aktiivinen ja saataahan olla, että on jo tietoinen uudesta ehdotuksesta.

Katsotaan miten tämä laki ehdotus etenee ja tutkitaan, mitä porsaanreikiä tästä voisi löytää ettei koskisi agilitykilpailuja.

-Marko


[ Teen vastineen (Ilman alkuperäistä) ]
[ Teen vastineen (Alkuperäinen lainattuna) ]
----------------------------------------------------------------------
Jutun lähetti Arto , Tammikuun 11, 2018 kello: 08:54:37
Vastineena juttuun: Re: Uusi eläisuojelulaki, jonka kirjoitti: Marko Kaminen , Tammikuun 11, 2018 kello: 08:22:05:

Marko Kaminen kirjoitti:
» Kyllähän jos tuo laki sellaisenaan menee läpi ja on eläinlääkäri oltava paikalla koko kisapäivän ajan, se nostaa osallistumismaksuja järkyttävällä tavalla.
» Jokainenhan tietää, että lääkäri maksaa viikonloppu työnä useita satoja euroja/päivä.

» Kyllä toivoisin, että Agilityliitto olisi tässä aktiivinen ja saataahan olla, että on jo tietoinen uudesta ehdotuksesta.

» Katsotaan miten tämä laki ehdotus etenee ja tutkitaan, mitä porsaanreikiä tästä voisi löytää ettei koskisi agilitykilpailuja.

» -Marko

Sivulta 43:

"Eläinlääkäri ei valvoisi viranomaisen sijaan lainsäädännön noudattamista kilpailussa, vaan hän avustaisi kilpailun järjestäjää osana tämän omavalvontaa huolehtimaan siitä, ettei kilpailu vaaranna eläinten hyvinvointia. Omavalvontaan kuuluisi olennaisena osana kilpailun järjestäjän velvollisuus pitää kirjaa eläinten hyvinvointiin vaikuttavista olosuhteista ja tapahtumista kilpailussa. Kilpailuraporttien laatiminen on jo tänä päivänä käytössä joissakin eläinkilpailuissa."


[ Teen vastineen (Ilman alkuperäistä) ]
[ Teen vastineen (Alkuperäinen lainattuna) ]
----------------------------------------------------------------------
Jutun lähetti puunhalaaja , Tammikuun 11, 2018 kello: 09:03:41
Vastineena juttuun: Re: Uusi eläisuojelulaki, jonka kirjoitti: Marko Kaminen , Tammikuun 11, 2018 kello: 08:22:05:

Marko Kaminen kirjoitti:
» Kyllähän jos tuo laki sellaisenaan menee läpi ja on eläinlääkäri oltava paikalla koko kisapäivän ajan, se nostaa osallistumismaksuja järkyttävällä tavalla.
» Jokainenhan tietää, että lääkäri maksaa viikonloppu työnä useita satoja euroja/päivä.


Vaikka nostaa kustannuksia väitän, että tähän löytyy kyllä nopeasti eläinsuojelulliset perusteet toteuttaa jatkuvaa valvontaa kisapaikoilla. Kisoissa on niin paljon huonokuntoisia, ylipainoisia ja selvästi kipeitä koiria, että varmasti suitsisi pahimpia pois. Eipä tarvitse kuin pks-seudun kisoissa vähän ympärillensä katsella niin kyllä useampia epäpuhtaasti liikkuvia ja hyppääviä koiria näkee ... :(

Ymmärtääkseni vinttaripuolella kaikki koirat tarkastetaan ennen ensimmäistäsuoritusta ja suoritusten välissä (taitaa usein olla 2-3 starttia/pv) ihan jokaisessa kilpailussa kilpailueläinlääkärintoimesta. Vinttikoirilla on mm. todella tiukat leposykerajat ja jos koiralla palauttamisen jälkeen on edelleen liian korkea syke ei se saa starttilupaa seuraavaan starttiin. Sitten ei auta kuin lähteä 300km kotimatkalle kesken päivän.

Agilityssäkin kaikkien koirien tarkastukset pitäisi toteuttaa vähintään isoimmissa ns. arvokisoissa tai maajoukkuekarsinnoissa. Selvillä valvonta toimenpiteillä olisi myös vaikutusta koirien riittävän levon, palauttamisen sekä fyysisesta kunnosta huolehtimiseen. Jos valvonta rajataan vain näihin "isoihin" kisoihin jossa koirat ovat keskimäärin paremmassa kunnossa kuin "tavis"kisoissa ei vaikutukset ole kovin merkittäviä koirien hyvinvoinnin parantamiseksi eli käytännössä jotta asioihin voidaan vaikuttaa tulisi jokaisessa kilpailussa olla paikalla valvontaa ja tarkastuksia suorittava eläinlääkäri.

» Kyllä toivoisin, että Agilityliitto olisi tässä aktiivinen ja saataahan olla, että on jo tietoinen uudesta ehdotuksesta.

Pitäisi todella outona, että lajitto ei ole osallistunut kommenttikierrokseen kennelliitolta on varmasti kysytty kantaa samoin palveluskoiraliitolta.

» Katsotaan miten tämä laki ehdotus etenee ja tutkitaan, mitä porsaanreikiä tästä voisi löytää ettei koskisi agilitykilpailuja.

Toivon todella, ettei tässä juuri etsitä niitä porsaanreikiä vaan kannetaan todellinen vastuu kilpakumppanin oikeuksista.
[ Teen vastineen (Ilman alkuperäistä) ]
[ Teen vastineen (Alkuperäinen lainattuna) ]
----------------------------------------------------------------------
Jutun lähetti 💩 , Tammikuun 11, 2018 kello: 10:06:22
Vastineena juttuun: Re: Uusi eläisuojelulaki, jonka kirjoitti: Marko Kaminen , Tammikuun 11, 2018 kello: 08:22:05:

Marko Kaminen kirjoitti:
» Katsotaan miten tämä laki ehdotus etenee ja tutkitaan, mitä porsaanreikiä tästä voisi löytää ettei koskisi agilitykilpailuja.

Onnistuitpa jotenkin oudosti tiivistämään koko agilityurheilun hengen yhteen lauseeseen...[ Teen vastineen (Ilman alkuperäistä) ]
[ Teen vastineen (Alkuperäinen lainattuna) ]
----------------------------------------------------------------------
Jutun lähetti Hyvä laki , Tammikuun 11, 2018 kello: 10:15:32
Vastineena juttuun: Uusi eläisuojelulaki, jonka kirjoitti: Niili , Tammikuun 10, 2018 kello: 17:51:00:

Minun mielestäni tuo laki on vain hyvä asia.

Eläinurheilun (hevosurheilu, koiraurheilu) täytyy olla sellaista, mistä eläin nauttii ja mitä se ei tee pakotetusti. Jos sen voi tulkita pakotetuksi, niin parempi että kyseiset urheilut lopetetaan. Ihmisen keksimiä ne on, ja ihminen eläimiä hyväksikäyttää räikeästikin kaikenlaisessa urheilussa.

Ihminen on jonkin verran itsekäs jos vaatii että koiran pitäisi pystyä ylittämään kykynsä, ja vaatii tekemään äärirajoilla. Siihen ei pitäisi koiraurheilun mennä. Ihmiset saa tehdä omilla äärirajoillaan mitä tahtoo.

Noin muuten kyllähän eläinsuojelulakia rikotaan tämän tästä, ja räikeistäkin rikkomisista sanktiot ovat pieniä jos tulee ollenkaan (eläimen ollessa edelleen ihmisen omaisuutta, eikä elävä tunteva eläin).

Joten epäilen, että uuden eläinsuojelulain myötä agilitykisoja kiellettäisiin. Hyvänä asiana näen sen, että nimetään eläinlääkäri kisoihin (niin kuin Kennelliiton sääntöjen mukaan pitäisi tehdäkin), ja sen että eläimen hyvinvointia kilpailuissa alettaisiin tarkastelemaan tarkemmin ja puututtaisiin ylilyönteihin, joita näkee aina jossain muodossa kisoissa.


[ Teen vastineen (Ilman alkuperäistä) ]
[ Teen vastineen (Alkuperäinen lainattuna) ]
----------------------------------------------------------------------
Jutun lähetti Hmmm , Tammikuun 11, 2018 kello: 22:30:09
Vastineena juttuun: Re: Uusi eläisuojelulaki, jonka kirjoitti: Hyvä laki , Tammikuun 11, 2018 kello: 10:15:32:

Hyvä laki kirjoitti:
» Minun mielestäni tuo laki on vain hyvä asia.

» Eläinurheilun (hevosurheilu, koiraurheilu) täytyy olla sellaista, mistä eläin nauttii ja mitä se ei tee pakotetusti. Jos sen voi tulkita pakotetuksi, niin parempi että kyseiset urheilut lopetetaan. Ihmisen keksimiä ne on, ja ihminen eläimiä hyväksikäyttää räikeästikin kaikenlaisessa urheilussa.

» Ihminen on jonkin verran itsekäs jos vaatii että koiran pitäisi pystyä ylittämään kykynsä, ja vaatii tekemään äärirajoilla. Siihen ei pitäisi koiraurheilun mennä. Ihmiset saa tehdä omilla äärirajoillaan mitä tahtoo.

» Noin muuten kyllähän eläinsuojelulakia rikotaan tämän tästä, ja räikeistäkin rikkomisista sanktiot ovat pieniä jos tulee ollenkaan (eläimen ollessa edelleen ihmisen omaisuutta, eikä elävä tunteva eläin).

» Joten epäilen, että uuden eläinsuojelulain myötä agilitykisoja kiellettäisiin. Hyvänä asiana näen sen, että nimetään eläinlääkäri kisoihin (niin kuin Kennelliiton sääntöjen mukaan pitäisi tehdäkin), ja sen että eläimen hyvinvointia kilpailuissa alettaisiin tarkastelemaan tarkemmin ja puututtaisiin ylilyönteihin, joita näkee aina jossain muodossa kisoissa.

Mitähän tämä sana pakotetusti tarkoittaa...

Onko se, että lemmikki pyrkii miellyttämisen takia suoriutumaan yhä paremmin ja paremmin...

Lemmikkihän pakotetaan jo normielämässä moniin pakkoihin, olemaan yksin kotona, olemaan auton peräkontissa/häkissä/remmissä..., syömään tiettyihin aikoihin, olemaan lähestymättä vastaantulijoita jne. jne.[ Teen vastineen (Ilman alkuperäistä) ]
[ Teen vastineen (Alkuperäinen lainattuna) ]
----------------------------------------------------------------------
Jutun lähetti Lomat peruttu , Tammikuun 12, 2018 kello: 00:00:31
Vastineena juttuun: Re: Uusi eläisuojelulaki, jonka kirjoitti: 💩 , Tammikuun 10, 2018 kello: 21:39:32:

Agilitykilpailujen suuren määrän vuoksi kaikkien eläinlääkäreiden ensivuoden lomat on peruttu koko Suomessa.
[ Teen vastineen (Ilman alkuperäistä) ]
[ Teen vastineen (Alkuperäinen lainattuna) ]
----------------------------------------------------------------------
Jutun lähetti Vastaus , Tammikuun 12, 2018 kello: 09:44:52
Vastineena juttuun: Re: Uusi eläisuojelulaki, jonka kirjoitti: Arto , Tammikuun 10, 2018 kello: 21:33:44:

Arto kirjoitti:
» 💩 kirjoitti:
» » Avainsanana tuossa on ilmoituksenvaraiset...

» » > Eläinkilpailut, joissa eläin voi joutua alttiiksi kohtuuttomalle rasitukselle tai muulle kivulle taikka kärsimykselle, olisivat ilmoituksenvaraista toimintaa.

» » Olisi melko perusteetonta luonnehtia agilityä kohtuuttomaksi rasitukseksi. Ei aiheuta toimenpiteitä.

» » Niinikään ennenkuin levittää perusteetonta paranoiaa uusista hirvittävistä muutoksista niin kannattaa perehtyä nykyiseen lainsäädäntöön, jossa siinä jo todetaan:

» » > Eläinsuojelulaki 16 §
» » > Jos eläin voi kilpailuissa joutua alttiiksi kivulle, tuskalle tai kohtuuttomalle rasitukselle, kilpailujen järjestäjän on omalla kustannuksellaan kutsuttava kilpailutilaisuuteen eläinlääkäri valvomaan, että tätä lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan.

» » Itse asiaan kommentoiden itselläni ei olisi mitään sitä vastaan vaikka päivystävä/valvova eläinlääkäri olisikin pakollinen fyysisesti läsnäolevaksi kaikkiin kilpailuihin. Päinvastoin, se olisi jopa suositeltavaa.

» Lakia valmistelleilla on varmaan ollut ajatus siitä, että nykyistä lakia ei pystytä valvomaan, koska ilmoitusvelvollisuutta ei ole ollut. Sisältöhän ei juuri muutu.

» Uutta lakia esitelleessä tekstissä ei yksilöity lajeja tässä mielessä, joten kohtuuttomuuden määrittäminen jää sitten sille taholle, joka valvonnasta vastaa. Ja se on ihan hyvä.

» Lakiluonnoksen tekijöillä on kuitenkin varmaan ollut joku laji mielessä. Mikähän se voisi olla?

Luolakokeet.


[ Teen vastineen (Ilman alkuperäistä) ]
[ Teen vastineen (Alkuperäinen lainattuna) ]
----------------------------------------------------------------------
Jutun lähetti Tuskin , Tammikuun 29, 2018 kello: 18:28:45
Vastineena juttuun: Re: Uusi eläisuojelulaki, jonka kirjoitti: Lomat peruttu , Tammikuun 12, 2018 kello: 00:00:31:

Lomat peruttu kirjoitti:
» Agilitykilpailujen suuren määrän vuoksi kaikkien eläinlääkäreiden ensivuoden lomat on peruttu koko Suomessa.

Tuskin. Niille jokatapauksessa kisapaikalla oleville agilityssä kilpailev ille eläinlääkäreille vaan maksetaan paikallaolosta. Onko tälläkään hetkellä montaa kisaamissä ei eläinlääkäriä ois jossain muodossa paikalla.


[ Teen vastineen (Ilman alkuperäistä) ]
[ Teen vastineen (Alkuperäinen lainattuna) ]
----------------------------------------------------------------------
Jutun lähetti 💩 , Tammikuun 29, 2018 kello: 19:01:55
Vastineena juttuun: Re: Uusi eläisuojelulaki, jonka kirjoitti: Tuskin , Tammikuun 29, 2018 kello: 18:28:45:

Tuskin kirjoitti:
» Lomat peruttu kirjoitti:
» » Agilitykilpailujen suuren määrän vuoksi kaikkien eläinlääkäreiden ensivuoden lomat on peruttu koko Suomessa.


» Tuskin. Niille jokatapauksessa kisapaikalla oleville agilityssä kilpailev ille eläinlääkäreille vaan maksetaan paikallaolosta. Onko tälläkään hetkellä montaa kisaamissä ei eläinlääkäriä ois jossain muodossa paikalla.

Ei tule toimimaan noin koska eturistiriita.


[ Teen vastineen (Ilman alkuperäistä) ]
[ Teen vastineen (Alkuperäinen lainattuna) ]
----------------------------------------------------------------------
Jutun lähetti Eläinrääkkäystä! , Elokuun 23, 2018 kello: 09:03:34
Vastineena juttuun: Uusi eläisuojelulaki, jonka kirjoitti: Niili , Tammikuun 10, 2018 kello: 17:51:00:

Niili kirjoitti:
» Kohta ei tarvitse nilittää talkooväen riittävttdestä tai muusta kun edelletykset harrastaa menee alta.
» Ratkaisu ongelmiin tulee tällä kertaa hivenen yllättävältä suunnalta, nimittäin uusi valmisteilla oleva #Eläinsuojelulaki ratkaiseen yllä luetellut ongelmat kertaheitolla, jos se tulee voimaan nyt lausuntokieroksella olevassa muodossaan.

» (lausuntokierros päättyy 28.2 2018)

» Tuossa muodossa voimaan tullessaan Suomesta käytännössä loppuu koiraurheilu kokonaan, lakiin kirjataan sellaisia kohtia joiden varjolla voidaan kaikki koiran kuormittaminen kieltää ja kokeiden järjestäminen tehdä käytännössä taloudellisesti mahdottomaksi.

» Ja jos joiku miettii että ei kai nyt sentään, täytyy muistaa että laki on ja pysyy.
» Aivan varmasti joku puunhalaaja yrittäisi näiden kirjattujen sanamuotojen kautta esim. kieltää tiettyjä lajeja kokonaan.

» Laki edellyttäisi:

» "Edellytyksenä ilmoituksenvaraisen eläinkilpailun järjestämiselle on lisäksi, että kilpailun
» järjestäjä nimeää kuhunkin kilpailuun kilpailueläinlääkärin. Kilpailueläinlääkärin on oltava
» läsnä kilpailutilaisuudessa. Kilpailueläinlääkärin nimeämisestä mahdollisesti aiheutuvista
» kustannuksista vastaa kilpailun järjestäjä."
» "Eläinkilpailun järjestäjän on tehtävä toiminnastaan kirjallinen ilmoitus sille maakunnalle,
» jonka toimialueella järjestäjän kotipaikkakunta sijaitsee. Ilmoitus voi olla määräaikainen tai
» toistaiseksi voimassa oleva. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan
» aloittamista"

» " Pykälän 2 momentissa kiellettäisiin myös eläimen pakottaminen yrittämään luonnollisten
» kykyjensä tai voimiensa ylittämistä. Säännöksellä tarkoitetaan tilanteita, joissa eläin
» toimiessaan suorituskykynsä äärirajoilla tietoisesti pakotetaan yrittämään vielä astetta
» vaativampaa suoritusta. Pakottamisella ei välttämättä tarkoitettaisi fyysistä pakottamista, vaan
» sillä voidaan tarkoittaa myös esimerkiksi eläimen houkuttelua palkkion avulla "

» " Eläimen kurissa pitämisen ei tulisi olla niin ankaraa, että eläimellä ei ole riittävästi
» mahdollisuuksia toteuttaa olennaisia käyttäytymistarpeitaan. Esimerkiksi koiran tulisi voida
» välillä liikkua ja tutkia ympäristöään vapaasti ilman, että se on jatkuvasti suorittamassa sille
» annettua tehtävää ."

» Yllättäen uusi lakiluonnos ei koske näyttelyitä, koska;

» " Eläinkilpailuna ei pidetä pääsääntöisesti eläinten ulkomuotoon perustuvaa arviointia varten järjestettyä tilaisuutta"

» Jos yllä oleva asia tuntuu sinusta ikävältä, voit toimia asian muuttamiseksi alla olevasta linkistä löytyvän linkin kautta ja lähettää ASIALLISTA perusteltua palutetta lainvalmistelun osallistuvillle.

» http://mmm.fi/elainsuojelulaki

Mielestäni agility on eläinrääkkäystä ja pitäisi EHDOTTOMASTI KIELTÄÄ!!!!!


[ Teen vastineen (Ilman alkuperäistä) ]
[ Teen vastineen (Alkuperäinen lainattuna) ]
----------------------------------------------------------------------


[ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]